• Marika Kaitamaa, Manager |
3 mins read

Vaikuttajamarkkinointi tuo näkyvyyttä mutta vaatii tilaajalta tarkkuutta

Jokainen on varmasti törmännyt vaikuttajamarkkinointiin selatessaan sosiaalisen median kanaviaan, mutta ei ole kiinnittänyt asiaan huomiota. Jos kuitenkin tekee ammattimaista yhteistyötä vaikuttajien kanssa, on tunnettava tarkalleen yhteistyön velvoitteet, kuten markkinointikäyttöön liittyvä ennakkoperintä. Näin vältytään kiusallisilta maineriskeiltä.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien, kuten erilaisten bloggaajien ja instaajien, urheilijoiden sekä artistien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden lisääminen. Kaupallinen yhteistyö voi syntyä esimerkiksi siten, että yritys ja vaikuttaja tekevät sopimuksen yrityksen tuotteita tai palveluita koskevasta sisällöntuotannosta tai siten, että vaikuttaja toimii yrityksen brändilähettiläänä omilla sosiaalisen median kanavillaan. Vaikuttajamarkkinointia on myös ilman varsinaista yhteistyösopimusta vaikuttajalle pyytämättä lähetetyt tuotteet.

Vaikuttajamarkkinointia käytetään käytännössä kaikkialla kuluttajakaupassa mutta myös B2B-markkinoilla. Koronapandemian seurauksena yritysmaailmassa on jouduttu ottamaan valtavia digiharppauksia lyhyessä ajassa, Suomessa ja globaalisti. Yhä useampi kohtaaminen tapahtuu sosiaalisen median alustoilla.

Vaikuttajamarkkinoinnissa meihin yritetään vaikuttaa mutta yhä useampi toimii myös itse vaikuttajana, kun julkaisee sisältöä sosiaalisen median alustoillaan, joko ammattivaikuttajana tai harrastajavaikuttajana.

Osana onnistunutta vaikuttajamarkkinointistrategiaa yritysten tulisi varmistua tietyistä velvoitteista. Muuten tuloksellinen markkinointikampanja voi vesittyä siihen, että velvoitteiden laiminlyönnistä seuraa sanktioita ja niistä puolestaan epätoivottua julkisuutta.

Tavoitteena tunteet, reaktiot ja kiinnostus ostaa

Vaikuttajamarkkinoinnin tarkoitus on herättää kohteessaan toivottuja tunteita ja reaktioita. Onnistuneimmillaan se vaikuttaa yksilön asenteeseen, ostohalukkuuteen ja mielikuvaan yrityksestä. Epäonnistuessaan vaikuttajayhteistyö voi kuitenkin tuoda yritykselle epätoivottua julkisuutta ja altistaa yrityksen merkittävälle maineriskille – myös silloin, kun verotukselliset velvoitteet on hoidettu moitteettomasti.

Vaikuttajan yritykseltä näkyvyydestä saama vastike voi olla rahaa tai rahanarvoinen etu, kuten yrityksen kaupan pitämä tuote. Ennakkoperinnässä vaikuttajien saaman vastikkeen käsittely määräytyy yleisten palkka- ja työkorvaussääntöjen nojalla ja riippuu vaikuttajan verotuksellisesta asemasta.

Ennakkoperintälain (EPL) 13 §:n mukaan palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa. Työkorvausta taas on työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettu korvaus (EPL 25.1 §). Joissain tapauksissa vaikuttajan saama korvaus voi olla myös käyttökorvausta (EPL 25.2 §) tai verovapaa mainoslahja. Maksajan kannalta on olennaista määrittää vaikuttajan saaman suorituksen luonne oikean ennakkoperintäkäsittelyn varmistamiseksi.

Mitä ennakonpidätyksessä on muistettava?

Suorituksen luonteen mukaan maksaja voi olla velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamistaan suorituksista. Ennakonpidätysvelvollisuuteen vaikuttaa lisäksi se, onko suorituksen saajana henkilö vai yritys sekä onko suorituksen saaja merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Silloinkin, kun maksaja ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä vaikuttajille maksetuista suorituksista, on suoritukset tyypillisesti ilmoitettava tulorekisteriin. Tämänkin osalta on poikkeuksia, kuten ennakkoperintärekisteriin merkityille yrityksille maksettujen suoritusten osalta.

Me KPMG:n verotusasiantuntijat autamme yrityksesi vaikuttajamarkkinointia menestymään!

Pääkohdat

  • Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden lisääminen.

  • Vaikuttajamarkkinoinnilla pyritään herättämään kohteessa toivottuja tunteita ja reaktioita, kuten lisätä ostohalukkuutta.

  • Maksaja voi olla velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamistaan suorituksista.