• Niilo Järkäs, Director |
2 mins read

Hallinnon tarkastus – osakkeenomistajan asialla

Hallinnon tarkastus on viime kuukausina ansaitusti saanut mediassa ja blogeissa enemmän palstatilaa kuin vuosiin. Pohjimmiltaan kyse on vanhastaan tutuista kysymyksistä: mitä sen sateenvarjon alle tulee kuulua ja ennen kaikkea missä laajuudessa?

Hallinnon tarkastus on osa suomalaista tilintarkastustraditiota, jonka ei joidenkin mielestä edes pitäisi kuulua lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin nykyisessä laajuudessa. Mielipiteitä asiasta lienee yhtä monta kuin on osaamisestaan kiinnostuneita tarkastajiakin. Tilintarkastuslain mukaan hallinnon tarkastus kuitenkin kuuluu osaksi tilintarkastusta.

Hallinnon tarkastuksen laajuuteen liittyvästä problematiikasta huolimatta, perhe- ja kasvuyrityksiin erikoistuneena tilintarkastajana katson hallinnon tarkastuksen olevan hyvin merkityksellistä.

Parhaimmillaan se on jopa tarkastuksen kohteena olevan yrityksen omistaja-arvoa ja menestystä tukevaa. Hallinnon tarkastuksessa osaaminen ja tarkastaja tiimeineen punnitaan.

Tilintarkastajana en etsi vaan ennaltaehkäisen virheitä

Tilintarkastusta ohjaavassa lainsäädännössä tai standardeissa hallinnon tarkastukselle ei ole määritelty tarkkaa sisältöä. Monesti suuri yleisö odottaa hallinnon tarkastukselta asioita, jotka eivät kuulu tilintarkastajan tehtäviin. Odotuskuilu on valmis.

Odotuskuilusta huolimatta hallinnon tarkastus on minulle, paitsi perinteistä systemaattista päätöksenteon varmentamista, myös ennen kaikkea johdon kanssa herkällä korvalla käytävää dialogia. Se ei ole johdon toiminnan tuloksellisuuden arviointia, jälkiviisastelua tai huomautusvelvollisuuteemme liittyen epäolennaisten asioiden parissa näpertelyä, vaan omistajan asialla tehtävää laillisuusvalvontaa.

Tilintarkastajan tulee kiinnittää huomiota asioihin olennaisuusperiaatteen nojalla ja käyttää sitä kuuluisaa ammatillista harkintaa.

Tilintarkastajana olen johdolle myös sparraaja. En etsi virheitä, vaan ennaltaehkäisen niitä. Juuri hallinnon tarkastus on mitä suurimmassa määrin "people business". Osaamiseltaan laaja-alainen tilintarkastaja on luonnollinen johdon keskustelukumppani ennakoitaessa liikkeenjohdollisiin päätöksiin liittyviä laillisuusnäkökulmia ja ylipäänsä yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskinäkökohtia – kaikki tämä omistajan eduksi.

Vaikeina aikoina tarkastuksen arvo punnitaan

Ennustaminen on vaikeaa, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että tulevina kuukausina taloudessa puhaltavat tavanomaista viileämmät tuulet. Seuraavan vuoden aikana monen yrityksen johto joutuu tekemään vaikeita päätöksiä. Kokemukseni mukaan vaikeina aikoina fokuksessa ovat ainakin varojenjaon laillisuuteen liittyvät kysymykset, velkojiensuoja, lähipiiritapahtumien problematiikka, toiminnan jatkuvuuteen ja pahimmillaan maksukyvyttömyyteen liittyvät kysymykset.

Olkaa huolellisia. Pitäkää yllä dialogia tilintarkastajanne kanssa, vaatikaa vaikka tarkastuslounaan varjolla kannanottoja jo ennen päätösten nuijimista ja välttäkää karikot.

Lue lisää tilintarkastus- ja varmennuspalveluistamme.

Pääkohdat

  • Hallinnon tarkastus on osa suomalaista tilintarkastustraditiota, joka on kirjattu myös tilintarkastuslakiin.

  • Tarkkaa sisältöä ei hallinnon tarkastukselle ole määritetty, joten odotukset eivät aina vastaa todellisuutta.

  • Tilintarkastaja ei keskity virheiden etsimiseen vaan niiden ennaltaehkäisemiseen.