• Kim Lehto, Director |
  • Minna Tuominen-Thuesen, Partner |
2 mins read

“Tase töihin” on pitkään toistettu hokema, mutta pätee edelleen. Se tarkoittaa, että yrityksen pääomia käytetään viisaasti, jotta liiketoiminta kokonaisuudessaan hyötyy mahdollisimman paljon. Uutta näkökulmaa pääomien käyttöön tarjoaa henkisen pääoman sisällyttäminen samaan ajattelutapaan. Jokaisella organisaatiolla on henkistä pääomaa esimerkiksi osaamisen ja kokemuksen kautta. Miten hyvin johto on onnistunut saamaan kaiken tämän pääoman tehokkaaseen käyttöön yrityksen toiminnassa ja kehittämisessä?

Uudenlainen organisoituminen luo ketteryyttä

Nyt eletty poikkeusaika on näyttänyt, että osa yrityksistä on onnistunut toisia paremmin. Kriisijohtamisessa päätöksenteko on usein ylimmällä johdolla päätöksenteon nopeuttamiseksi. Huonoimmissa esimerkkitapauksissa näin on toimittu ja raportointia on tiivistetty tilannekuvan ylläpitämiseksi, mutta päätöksenteko on lamaantunut ja ylimmästä johdosta on tullut pullonkaula. Parhaiten ovat sopeutuneet ne organisaatiot, joissa on aidosti sisäistetty ketterä toimintatapa. Koko henkilöstö on ollut mukana etsimässä ja toteuttamassa uusia ratkaisuja uudessa tilanteessa yhteisten tavoitteiden eteen. On osattu hyödyntää koko henkisen pääoman potentiaali.

Tunnistatko yrityksesi henkisen pääoman?

Jos joku kuvittelee, että henkisen pääoman osalta jaetuilla korteilla pitää tulla toimeen, niin hän on harvinaisen väärässä. Henkistä pääomaa voi ja pitää hallita. Sitä voi lisätä, muokata ja kehittää. Turhasta ja hyödyttömästä voi luopua. Jos ajatellaan puhtaasti osaamista, niin vaihtoehtoina yritys voi harkita esimerkiksi koulutuksia, rekrytointeja, ostopalveluja tai jopa automatisointia.  Mikä milloinkin on tarkoituksenmukaista. Tuoreimmassa kirjallisuudessa näihin viitataan usein 4B:nä; Build, Buy, Borrow & Bot. On hyvä muistaa, että henkinen pääoma on kuitenkin laajempi käsite, kuin pelkkä osaaminen tai tietotaito. Siihen liittyy vahvasti myös yrityksen arvot, kulttuuri ja toimintatavat.  

Monen yrityksen johdossa on tunnistettu, että henkisellä pääomalla ja sen monipuolisella hyödyntämisellä on merkitystä tulevaisuuden menestymiselle. Harvassa ovat kuitenkin ne, jotka ovat lähteneet systemaattisesti kehittämään tätä samalla vakavuudella ja tarmokkuudella, kuin esimerkiksi toimitusketjuja ja niihin sidotun pääoman optimointia.

Tulevaisuuden johtamisessa on pitkälti kyse siitä, miten saadaan koko organisaation potentiaali valjastettua parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan yrityksen yhteisiä tavoitteita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Henkisestä pääomasta on tullut kova juttu.