2 mins read

Koronakriisin lomassa tapahtuu muutakin

Koronakriisin varjossa tapahtuu myös rahanpesun ja terrorismin estämisen saralla. Vaikka korona alkaa näkyä rahanpesun esirikoksissa ja se on pidentänyt EBA:n uusien ohjeiden konsultaatiota, pyörivät pankkien talousrikollisuuden torjunnan yksiköt edelleen… pääsääntöisesti kodeista käsin.

Koronakriisi on ajanut monet mukautumaan uusiin työskentelymalleihin etätyön merkeissä. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyessä myös riski monille rahanpesun esirikoksille, kuten petoksille ja väärinkäytöksille kasvaa. Vaikka rahanpesun ja sen estämisen fundamentit pysyvät samoina, tulee olemaan mielenkiintoista seurata, miten viimeisen parin viikon aikana tehty digiloikka etätöihin tulee vaikuttamaan pankkien prosesseihin pitkällä tähtäimellä – tullaanko työvaiheiden tarkoituksenmukaisuutta arvioimaan kriittisemmin tai tuleeko etätyö lisääntymään.

Finanssivalvonnan rahanpesun riskiarvio julkaistu

Kriisin katveessa julkaistiin monen odottama Fivan rahanpesun riskiarvio, jossa nostettiin maksupalveluntarjoajat, rahanvälittäjät ja virtuaalivaluuttapalveluntarjoajat kaikkein riskisimmiksi valvottaviksi ominaisriskitasoluokittelussa. Seuraavalla tasolla olivat talletuspankit ja muut luottolaitokset. Tämä tullee helpottamaan monen sijoituspalveluyrityksen epävarmuutta rahanpesuriskin arvioimisessa.

Rahanpesun selvittelykeskukseen tehtyjen ilmoitusten määrä kasvussa

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomuksessa kerrotaan, että epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten määrä nousi viime vuonna 64% vuoteen 2018 verrattuna. Ilmoituksia oli viime vuonna kokonaisuudessaan 64 403 kappaletta. Voimakas kasvu voi johtua virtuaalivaluttapalveluntarjoajien liittämisestä rahanpesusääntelyn piiriin, lisääntyvästä tietoisuudesta tai riskienhallintakeinosta.

Tässä vielä tärppejä, mitä kannattaa seurata tänä vuonna. Ensimmäiseksi kuudes rahanpesudirektiivi tekee tuloaan Suomen lainsäädäntöön, toiseksi Euroopan pankkiviranomaiselta on tulossa uudet ohjeet, joiden konsultaatiokierrosta pidennettiin heinäkuulle. Kolmanneksi yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa patentti- ja rekisterihallitukselle heinäkuuhun mennessä.

Seuraamme KPMG:llä sääntelyn kehittymistä aktiivisesti. Jaamme mielellämme näkemyksiämme myös poikkeusoloissa.