• Jami Nordlund, Expert |
3 mins read

PSD2 on vasta alkusoittoa Open Bankingille ja Open Datalle. Uusi maksupalveludirektiivi eli PSD2 on puhuttanut paljon, ja sen on ennakoitu mullistavan pankkitoimintaa avaten maksujenvälitys- ja tilitietopalveluiden tarjoamisen kilpailulle. Direktiivi toimii katalyyttina ja mahdollistajana Open Bankingille. Se tarkoittaa pankkien rajapintojen aukeamista, minkä ansiosta asiakkaiden valtuuttamilla kolmansien osapuolten palveluntarjoajilla on pääsy asiakkaan pankkitietoihin. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisten ja innovatiivisten palveluiden kehityksen ja tarjonnan.

Open Bankingin kaltaisen datan ”demokratisoimisen” ja asiakkaan vallan kasvattamisen levitessä finanssialalta muille sektoreille asiat muuttuvat todella mielenkiintoisiksi. Esimerkiksi Australiassa elokuussa 2019 hyväksytty Consumer Data Right -lakialoite* takaa kuluttajille suuremman kontrollin omaan dataansa. Kolmansien osapuolten palveluntarjoajille lakialoite antaa mahdollisuuden – asiakkaan valtuuttamana – hyödyntää dataa omissa palveluissaan. Australiassa finanssiala on ensimmäinen sektori, jota lakialoite koskee, mutta tämän jälkeen se laajenee vaiheittain muillekin toimialoille.

Open Datan aikakaudella kuluttajan on mahdollista valtuuttaa palveluntarjoajansa käyttämään, hieman kärjistettynä, kaikkea olemassa olevaa dataansa, joita tämän pankki-, vakuutus-, operaattori-, energia- ja kaupanalan palveluntarjoajat pitävät hallussaan. Vain mielikuvitus on rajana, millaisia palveluita ja ekosysteemejä on mahdollista rakentaa. Avoin data mahdollistaa paljon, mutta siihen liittyy myös kiperiä tietosuoja ja –turvakysymyksiä.Open Banking eli PSD2:n myötä avautuva pankkitoiminta tulee mullistamaan rahoitusalaa enemmän kuin tällä hetkellä monikaan osaa ajatella. Se sumentaa eri toimialojen välisiä rajoja ja tulee muuttamaan lähitulevaisuudessa käsityksemme rahoituspalveluista.

Pankkipalvelut yhteen super app -sovelluksilla

Kuluttajaliiketoiminnassa laajat ekosysteemit ovat menestyneet, ja tuottavat asiakkailleen lisäarvoa. Onkin mielenkiintoista nähdä, kehittyykö finanssialalle tulevaisuudessa avoimen datan mahdollistamana laajojen ekosysteemien niin sanottuja super app -sovelluksia, joissa perinteiset ja uudet pankkipalvelut sulautuvat saumattomasti yhteen.

Super app -sovellusten avulla asiakkaat pystyisivät hoitamaan kaikkien pankki- ja vakuutusasioidensa lisäksi laajasti myös asioita, jotka eivät perinteisesti ole kuuluneet rahoitusalalle. Tekoälyä hyödyntävä super app -sovellus voisi esimerkiksi pitää huolta asiakkaan puolesta kaikkien sopimusten, kuten sähkö-, operaattori- ja vakuutussopimusten, optimoinnista ja kilpailuttamisesta. Kiinassa WeChat ja Intiassa Paytm toimivat jo eräänlaisina super appeina keräten sateenvarjojensa alle paljon erilaisia palveluita aina pankkipalveluista peleihin.

Kuka omistaa asiakassuhteet?

Tulevatko super app -sovellukset olemaan perinteisten toimijoiden, fintechien vai teknologiajättien luomia? Tämä on tärkeä kysymys, sillä super app -sovellus tulee omistamaan asiakassuhteet. Jos perinteiset toimijat eivät tulevaisuudessa omista enää asiakassuhteita, voivat ne ajautua tilanteeseen, jossa ne toimivatkin asiakasrajapintojen ja ekosysteemien taustalla olevan infrastruktuurin toimittajina ja ylläpitäjinä.

Entä mitä tapahtuu finanssialan toimijakentälle Open Bankingin ja avoimen datan myötä? Pirstaloituuko se vai keskittyykö se entisestään? Pohjoismainen pankkimarkkina on todella keskittynyt, ja pankeilla on vahvat taseet ja varaa investoida rajusti teknologioihin puolustautuakseen uusien kilpailijoiden luomaa uhkaa vastaan. Mutta kääntyykö isot laivat riittävän nopeasti? Täysin pilvipohjaisella N26 -pankilla on esimerkiksi Ranskassa jo yli 1 miljoona käyttäjää ja se on ohittanut asiakasmäärässä esimerkiksi HSBC:n.**

On mielenkiintoista nähdä, mitä asiakkaista ja asiakassuhteiden omistamisesta käytävä kiristyvä kilpailu perinteisten pankkien, teknologiajättien ja fintechien välillä tuo tullessaan! Todennäköisesti yhä parempia palveluita kuluttajille.

* https://www.accc.gov.au/focus-areas/consumer-data-right-cdr-0

** https://finance.yahoo.com/news/n-26-online-bank-hits-1-m-accounts-in-france-102518183.html