• Kaj Grüssner, Partner |
2 mins read

Perhevarallisuuden suunnittelussa on huomioitava perheen kokonaistilanne

Käsitteellä Family Office voi olla eri merkitys eri ihmisille, mutta usein ajatukset menevät Rockefellerin tai Trumpin kaltaisiin maailmanlaajuisiin organisaatioihin, joiden takana on liike-elämässä menestynyt perhe tai suku. Totuus on kuitenkin toisenlainen. Kaikilla perheillä ja yksityishenkilöillä on oma Family Office, mikä tarkoittaa perheen omaisuutta ja sen hallintaa. KPMG:n Family Officen palvelukonsepti pohjautuu juuri tähän ajatukseen.

Perheomaisuuden hallinta on laaja käsite ja siihen vaikuttaa monta tekijää. Monille suurin yksittäinen osa omaisuudesta on oma yhtiö, joillekin se voi olla perintönä saatu sijoitusomaisuus tai vaikkapa ulkomailla sijaitseva loma-asunto. Kansainvälistyvässä maailmassa on yhä tavallisempaa, että osa perheenjäsenistä asuu ulkomailla tai ovat naimisissa ulkomaalaisen kanssa. Myös tämä voi vaikuttaa olennaisesti perheomaisuuden hallintaan.

Huomista ei kannata jättää sattuman varaan

Perheyrityksissä keskeisin asia on omistuksen siirtäminen seuraaville sukupolville. Vaihtoehtoisia menetelmiä on monia, lahjasta markkinahintaiseen kauppaan. Koska perheyritys on usein merkittävä osa perheen omaisuudesta, on aina pohdittava miten sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa ilman, että se johtaa epätasaiseen omaisuusjakoon ja sen seurauksena erimielisyyksiin perhejäsenten välillä. Näihin keskusteluihin ja suunnitteluihin on usein hyvä ottaa mukaan ulkopuolinen, riippumaton asiantuntija, joka voi auttaa perhettä löytämään juuri heille sopivan ratkaisun.

Kuten muissakin asioissa perheomaisuuden hallinta ja jatkuvuus on syytä suunnitella aikaisessa vaiheessa. Historia on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka arvaamatonta elämä saattaa olla ja kuinka sekaisin asiat voivat mennä, kun jotain yllättävää tapahtuu. Suunnitelma on hyvä olla, mutta täytäntöönpano vaatii perheoikeudellisten asiakirjojen laatimisen. Testamentilla dokumentoidaan tehtyä suunnitelmaa ja se kertoo perheelle pelisäännöt jos jotain ikävää tapahtuu. Samoin edunvalvontavaltakirja mahdollistaa suunnitelman toteutuksen, jos esimerkiksi vakava sairaus vie perheenjäsenen kyvyn toimia itsenäisesti.

Avioehto kynttilänvalossa

Avioehto on saanut huonon maineen, koska se mielletään usein epäluottamuslauseena toista osapuolta kohtaan. Tosiasiassa avioehto ei sinänsä poikkea testamentista taikka edunvalvontavaltakirjasta. Se on neutraali, perheoikeudellinen asiakirja, joka testamentin tavoin käytetään työkaluna perhevarallisuussuunnitelman toteuttamiseksi. Avioehto ei kerro mitään puolisoiden välisestä suhteesta. Hyvä osoitus tästä on kollegani, joka vaimonsa kanssa eräänä romanttisena iltana yhdessä laativat itselleen avioehtosopimuksen samalla nauttien hyvästä punaviinistä kynttilänvalossa.

KPMG:n Family Office tiimi on käytettävissä perheomaisuuden hallintaan ja suunnitteluun. Tarjoamme käyttöönne syvällisen asiantuntemuksemme, luovaa ideointia ja ymmärryksen perheasioiden sensitiivisestä luonteesta.