• Kim Järvi, Partner |
2 mins read

Mitä erityistä on kansainvälisen konsernin tilintarkastuksessa?

Tilintarkastuksissa on eroja. Yrittäjävetoisen pk-yrityksen tarkastus eroaa hyvin paljon kansainvälisen konsernin tilintarkastuksesta. Molemmissa on hienoutensa ja toki yhtäläisyyksiäkin löytyy. Tavoite varmistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuus on molemmissa sama, kuten nykyaikaisten teknologioiden lisääntyvä hyödyntäminenkin. Kansainvälisessä toimeksiannossa kuvaan astuvat suuren tiimin johtaminen ja monimuotoisten kirjanpitokysymysten ratkominen useamman normiston mukaisesti.

Kansainvälisen konsernin tilintarkastuksen erityispiirteet

Kansainvälisen konsernin tilintarkastus perustuu kolmeen tekijään:

  1. Kommunikaatio ja kyky tehdä päätöksiä
  2. Vahva kansainvälinen verkosto – yksi globaali tiimi 
  3. Teknologiat ja niiden hyödyntäminen

Kansainvälisen konsernin tarkastus muodostuu kymmenien eri tiimien tekemästä työstä. Konsernitiimin tai ns. päävastuullisen tiimin on kyettävä hallinnoimaan tätä laajaa kokonaisuutta ja varmistamaan, että viesti asiakkaan suuntaan on kattava ja selkeä. Toiminnan pohjana täytyy olla hyvä suunnitelma ja ennen kaikkea se täytyy pystyä kommunikoimaan onnistuneesti koko kansainväliselle tiimille. Näin henkilöstöjohtamisen perusasiat ovatkin merkittävässä roolissa.

On selvää, että digitalisoituva ympäristö näkyy myös tilintarkastuksessa. Tämä mahdollistaa tilintarkastuksen tekemisen entistäkin paremmin ja laadukkaammin, mutta edellyttää rohkeaa uuden teknologian käyttöönottoa.

Globaali tiimityö varmistaa laadun

Edellä mainituista kolmesta perusasiasta, etenkin toinen ja kolmas ovat kansainvälisen konsernin tarkastuksen osalta tärkeitä. Tarvitaan vahva globaali verkosto, jotta asiakas voi olla varma että saa palvelua missä päin maailmaa tahansa, ja ennen kaikkea siitä, että palvelun sisältö ja laatu on kaikkialla samanlaista.

Data-analytiikka ja erilaiset kommunikaatioalustat nousevat vahvasti esiin tämän päivän tilintarkastuksissa. Kun ajatellaan kansainvälistä konsernia, on merkittävä osa tarkastuksesta pystyttävä tekemään keskitetysti ja silti asiakkaan organisaatiorakenteen mukaisesti. Tämä pitää sisällään esimerkiksi IT-järjestelmätarkastukset ja prosesseihin liittyvän data-analytiikan, mutta siihen sisältyy myös tuloslaskelma- ja tase-erien tarkastusta siellä missä kirjanpito laaditaan, eli esimerkiksi konsernia palvelevissa palvelukeskuksissa.

Mitä lisäarvoa globaali toimintamallimme tuo asiakkaalle?

Asiakkaan edustajat voivat keskustella asioista keskitetysti yhden tiimin kanssa, joka välittää tietoa molempiin suuntiin koko kansainvälisen tilintarkastustiimin kesken. Lisäksi asiakas voi luottaa siihen, että kun asia on kertaalleen käsitelty, samaan asiaan ei tarvitse enää palata muissakaan asiakkaan yksiköissä. Eli samaa tarkastusta ei tehdä useampaan kertaan.

Data-analytiikka lisää läpinäkyvyyttä ja tulosten avulla asiakas voi edelleen kehittää omia prosessejaan. Asiakas myös saa tiedon tilintarkastuksessa esille tulleista havainnoista entistäkin nopeammin. Selkeä ja suunnitelmallinen lähestymistapa, keskitetyt tarkastustoimeenpiteet ja data-analytiikan hyödyntäminen parantavat tilintarkastuksen laatua.

Modernin, kansainvälisen tilintarkastusyhteisön suorittama tilintarkastus tukee tilintarkastusvaliokunnan sekä yhtiön johdon työtä ja ennen kaikkea tarjoaa turvallisuutta konsernin osakkeenomistajille.