3 mins read

IFRS 17 ja johtaminen

Vakuutussopimusten IFRS17-standardin voimaantulon päivä 1.1.2022 lähenee. Valtava muutos tilinpäätösraportointiin vakuutusalalla on loistava tekosyy rikkoa siiloja. Onnistuneen implementoinnin avainasiat ovat hyvä yhteistyö ja hyvä johtaminen.

Vakuutussopimusten IFRS-standardi (IFRS 17) on merkittävä muutos vakuutusten taloudelliseen tilinpäätösraportointiin. Standardi julkistettiin keväällä 2017, ja voimaan sen on tarkoitus tulla 1.1.2022. IFRS 17 -standardin tavoite on yhtenäistää globaalisti vakuutussopimusten tilinpäätöslaskenta ja -raportointi.

Sain vaimoltani taannoin lahjaksi kivan pikku kirjan, Nalle Puh ja johtamisen taito (Roger E. Allen, 1997). Kirjassa kerrotaan, mistä johtamisessa on kysymys. Kirjassa Nalle Puh tapaa Muukalaisen ja saa kuulla, mitkä ovat johtajan kuusi tehtävää.

Hyvää johtamista tarvitaan juuri nyt

Vakuutus- ja finanssialalla eletään mielenkiintoista aikaa. Pöydällä on monia isoja asioita samaan aikaan. Teknologian kehitys luo mahdollisuuksia, mutta myös kilpailua. Negatiivinen korkotaso haastaa liiketoimintamalleja. Tietoturva, vastuullisuus ja sääntely korostuvat. Toimiala on murroksessa.

Vakuutussopimusten IFRS-standardi (IFRS 17) on valtava muutos tilinpäätösraportointiin. Se koskee käytännössä listattuja yhteisöjä, jotka harjoittavat vakuutusliiketoimintaa. Viimeiset pari vuotta ovat olleet varsin intensiivistä aikaa vakuutusyhtiöiden talousosastoilla. Standardia on opiskeltu, arvioitu vaikutuksia ja suunniteltu prosesseja. Kuitenkin seuraavat kaksi vuotta tulevat olemaan entistä intensiivisemmät, kun voimaantulon päivä 1.1.2022 lähenee.

Johtamistaidon perusasioita

IFRS 17 -standardin onnistuneessa implementoinnissa avainasiat ovat hyvä yhteistyö ja hyvä johtaminen. Edellä mainitussa kirjassa, Nalle Puh ja johtamisen taito, kerrotaan johtamisen perusasiat. Näitä voi olla hyödyllistä ajatella esimerkiksi IFRS 17:seen valmistautumisen näkökulmasta.

 

 1. Tavoitteen asettaminen
  Johtajan tehtävä on miettiä tavoitteet, esimerkiksi, millaisia operatiivisia tavoitteita IFRS 17 projektilla on? Kun kehitetään uusia prosesseja, mitä prosesseilta odotetaan: tehokkuutta, yksinkertaisuutta vai läpinäkyvyyttä?
 2. Organisointi
  Johtajan tehtävä on sanoa, mitä tehdään, mitä ei tehdä ja etsiä resurssit. IFRS 17 on ensisijaisesti tilinpäätösasia, mutta valmisteluun on hyvä ottaa myös muita funktioita mukaan (esim. tuotekehitys, IT, riskienhallinta). IFRS 17 on loistava tekosyy rikkoa siiloja.
 3. Kehittäminen
  Johtajan tehtävä on kehittää johtamaansa organisaatiota. Onko kaikilla, jotka tekevät IFRS 17 -projektia, tarvittava ymmärrys standardista?
 4. Motivointi
  Johtajan tehtävistä syvällisin on motivointi, koska motivaatio kumpuaa ihmismielestä. Mikä motivoi sinua tekemään parhaasi? Esimerkiksi selkeä kokonaiskuva, joka kertoo mihin IFRS 17:lla on vaikutuksia, voi voimistaa motivaatiota.
 5. Kommunikointi
  Johtajan tehtävä on huolehtia, että organisaatio pysyy perillä asioista ja saa informaatiota. Säännöllinen viikkokirje, blogi tai video ei pelkästään välitä tietoa, vaan osoittaa samalla arvostusta organisaatiolle (ks. em. motivointi). Enempi on parempi, hyvin harvoin nimittäin kuulee valitettavan liiallisesta kommunikoinnista.
 6. Seuranta ja analysointi
  Johtajan tehtävä on arvioida, miten meni. IFRS 17 -projekteissa palautepalaverit (debriefing) voivat olla erityisen hedelmällisiä, jos ja kun projektissa on erilaisia asiantuntijoita mukana.

Kun perusasiat ovat kunnossa, asiat menevät usein hyvin.

Kirjoittaja Jesse Kolponlahti on vakuutusyhtiöiden tilintarkastuksen asiantuntija.