3 mins read

Älykkään automaation nykytila

Viime vuosina on ollut vaikea välttyä ohjelmistorobotiikka- ja automaatiohehkutukselta. Puheiden mukaan automaation hyödyt ovat suuria, eikä käyttöönottokaan vaadi ikuisuusprojektia. Mutta miten robotteja ja muuta automaatiota hyödynnetään oikeasti ja mitä haasteita tyypillisesti kohdataan?

Intelligent Automation (IA), tai kotoisesti älykäs automaatio, on kattotermi, joka pitää sisällään niin tekoälyn, koneoppimisen kuin ohjelmistorobotiikankin (RPA) sovellukset. Hiljattaiseen KPMG:n State of Intelligent Automation –tutkimukseen haastatelluista yrityksistä reilu kolmannes on näiden teknologioiden pilotointivaiheessa. Yrityksistä, jotka jo hyödyntävät automaatiota, kolmasosa käyttää useampaa kuin yhtä teknologiaa ja yhdistelee esimerkiksi koneoppimista ja botteja. Vain harvat ovat kuitenkaan teollistaneet ja skaalanneet ratkaisujaan.

Miksi automaatiota?

Suurimmat automaatioajurit ovat asiakaspalvelun laadun parantaminen, asiakaspalvelumallin tehostaminen ja tulojen kasvattaminen. Toistuvat teemat keskusteluissamme ovat myös riskienhallintaan ja laatuun liittyviä. Tutkimuksemme mukaan vain prosentti yrityksistä tähtää työntekijämäärän pienentämiseen.

Osaaminen ratkaisee

Osaaminen on usein teknologiakehityksen pullonkaulana, eikä ulkoistaminen tai konsulttien käyttö riitä pidemmän päälle. Kun osaamisesta on pulaa, uudelleenkouluttaminen on hyvä vaihtoehto. Älykkään automaation skaalaamisessa muutaman osaajan rekrytoiminen ei luonnollisesti riitä – osaamista tarvitaan huomattavasti laajemmin läpi organisaation. Tosin edistyneemmät ratkaisut tarvitsevat syvempää osaamista ja siksi kouluttaminen, rekrytointi ja ulkoisten palveluntarjoajien käyttäminen on laitettava balanssiin.

Tämänhetkinen haaste

Laajemmat käyttöönotot ovat vielä melko harvinaisia, tyypillisesti yrityksissä vasta pilotoidaan ja mietitään toimintamalleja automaatiolle. Yllättävän usein automaatiota pyöritetään pistemäisinä toteutuksina hajallaan ympäri organisaatiota, koordinoidun lähestymistavan sijaan.

Usein ongelmaa pahentavat epämääräiset tavoitteet ja vastuut. Automaatio jää IT-osaston harteille jos omistajuutta ei sisällytetä liiketoimintaan. Automaatiokohteet valitaan sattumanvaraisesti ja mutu-tuntumalla, eikä dataan pohjautuen. Automaation hyödyt jäävät tällöin pieniksi ja jäädään vääjäämättä jälkeen kilpailijoista.

Automaatiohankkeiden johtaminen

Monille automaatio ja robotit edustavat välteltäviä riskejä. Tämä ei ole täysin perusteetonta, siksi hallintomallin rakentaminen onkin tärkeää. Vaikka ruohonjuuritason kokeilut ovatkin upea osoitus innovaatiokulttuurista, on älykästä automaatiota johdettava strategisellakin tasolla uudet businessmallit huomioiden. Automaatio saattaa kannibalisoida jotain liiketoimintaa ja toisaalta synnyttää toista. Keskeistä onkin liiketoimintayksiköiden tiivis mukanaolo automaatiohankkeissa.

Palatakseni vielä KPMG:n laajaan kansainväliseen State of Intelligent Automation –tutkimukseen, kutsun teitä benchmarkkaamaan organisaatiotanne kotimaisia verrokkeja vastaan! Olemme nyt toteuttamassa tutkimusta älykkään automaation tilasta Suomessa, otathan yhteyttä osallistuaksesi uraauurtavaan tutkimukseemme. Älykäs automaatio -tiimimme keskustelee myös mielellään älykkään automaation kehittämisestä ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta.

Blogin kirjoittaja Teijo Peltoniemi on älykkään automaation asiantuntija.