erik.frojdman

Erik Fröjdman: Manager, Global Strategy Group

Erik työskentelee strategia-asiantuntijana.

Tutustu kirjoittajiimme