close
Share with your friends

Tänapäeva ärikeskkonna ja tehingute keerukuse juures muutub finantsarvestus järjest väljakutsuvamaks. Arengud finantsaruandluses muudavad seda väljakutset veel suuremaks. KPMG raamatupidamise nõustamise osakond saab aidata teid finantsarvestusalaste küsimuste lahendamisega.

Koostöös teiega:

  • Aitame rakendada uusi standardeid ning viia sisse olemasolevate standardite muudatusi
  • Hoiame teid kursis arvestusteemaliste arengutega, mis on teie ettevõtte seisukohast olulised
  • Toetame ning nõustame keeruliste tehingute kajastamist ettevõtte finantsaruannetes
  • Pakume tuge ettevõte majandusaasta aruande koostamisel
  • Võtame juhtiva rolli ettevõttele oluliste raamatupidamisküsimuste jälgimisel
  • Uute standardite mõjuanalüüside teostamine (KPI-dele)
  • Toetame auditi läbiviimise protsessi keerulistel arvestusalastel teemadel
  • Aitame teie soovide ja vajaduste järgi luua personaalseid koolituslahendusi ettevõtte finantsaruandluse eest vastutavatele isikutele

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.