close
Share with your friends

Siin leheküljel avaldame käsiraamatud standardi IFRS 16 rakendamiseks praktikas. Iga käsiraamat keskendub kindlale aspektile ning sisaldab standardi nõuete selgitusi ning näiteid, mis aitavad standardit praktikas rakendada. 

Käsiraamatud