Tänapäeval on tehingud palju keerulisemad kui varem. Need nõuavad vastuseid uutele küsimustele. Arvestada tuleb väga paljude aspektidega, nagu pidevalt ajakohastatavad õigusaktid, aina täienevad andmekaitse-eeskirjad ja rahvusvahelised kaubanduslepped. Ja siis veel andmed! Vähe sellest, et andmete hulk kasvab tohutu kiirusega – neid tuleb ka järjest põhjalikumalt analüüsida, et võimalikele probleemidele jälile saada. Ja seda kõike tuleb teha aina kiiremini, sest ka tehinguid tehakse järjest kiiremini. 

Sellepärast luuaksegi KPMG liikmesfirmade rahvusvahelise võrgustiku tehingunõustajatest projektimeeskondi, mis ühendavad mitme eriala ja mitme riigi eksperte, kes suudavad tehingut analüüsida iga nurga alt. Töötame koos selle nimel, et aidata teil luua sünergiat ja realiseerida kasumipotentsiaali, kaitsta sidusrühmade huve ning ettevõtteid sujuvalt integreerida. Vaatleme kogu tehinguprotsessi ning ka teie ettevõtet tervikuna, aidates teil alati küsida õigeid küsimusi ja pöörduda vastuste saamiseks õigete inimeste poole.  

Meie tehingunõustajad aitavad teil praktiliste nõuannetega riske minimeerida ning teie ettevõtte jaoks väärtust luua ja säilitada. 

Meie kompetents

KPMG liikmesfirmade spetsialistid nõustavad teid oma süvateadmiste ja kogemuste varal kogu tehingutsükli jooksul.

  • Laenu- ja võlatehingute nõustamine: Aitame laenuvõtjatel ja emitentidel teha asjalikke otsuseid, mille najal saab juhtida finantsriske ja maksimeerida väärtust.
  • Omakapitaliturud: Üleilmsetelt kapitaliturgudelt omakapitali kaasamisel aitame teil kapitalitehingu igal etapil väärtust hoida.
  • Restruktureerimine: Teeme restruktureerimisprotsessi lihtsamaks, aidates teil keskenduda organisatsiooni tervise parandamiseks vajalikele võtmeküsimustele.
  • Finantsstruktuuri ümberkorraldamine: Objektiivsete ja sõltumatute nõustajatena aitame teil lahendada keerulisi probleeme ja võtta meetmeid finantstulemuste parandamiseks. 
  • Reorganiseerimine: Tegevus- või finantsprobleemide korral aitame teil kiiresti kriisist väljuda ja asuda väärtust realiseerima.
  • Saneerimine: Keskendume tõsistele küsimustele, mis aitavad teil oma olukorda stabiliseerida ning hakata ettevõtte tervist ja finantsseisu uuesti korda seadma.
  • Integreerimine ja eraldamine: Nii ettevõtete integreerimisel kui ka eraldamisel tegeleme kõigi võtmeküsimustega, aidates teil vähendada ebameeldivaid üllatusi miinimumini ja maksimeerida väärtust sünergiavõimaluste väljaselgitamisega.
  • Ettevõtete ostu- ja müügitehingud: Teeme sujuvat koostööd ostjate ja müüjatega, aidates neil teha õigeid otsuseid kiiresti ja enesekindlalt, et võimalusi mitte käest lasta.
  • Strateegiline tehingunõustamine: Suurepäraste analüüsitööriistade ja oskusteabe toel aitame teid ettevõtte kasvustrateegiate määratlemisel, hindamisel ja edukal elluviimisel. 
  • Väärtuse hindamine: Käsitame väärtust terviklikult ja aitame teil väärtuse olemust paremini mõista, et saaksite teha oma ettevõtte jaoks optimaalseid otsuseid.