close
Share with your friends

Tehingute nõustamine

Tehingute nõustamine

Meie nõustajad aitavad teil ärivõimalusi realiseerida ja võimalikke probleeme lahendada ning tehingutest maksimaalset väärtust saada.

Aitame tehingutest maksimaalset väärtust saada.

KPMG – juhtivaid tehingute nõustajaid Baltikumis

Muutuv maailm pakub ettevõtjatele hulgaliselt võimalusi oma tegevust laiendada ja ümber korraldada, kuid seda tuleb teha targalt ja läbimõeldult. Meie nõustajad aitavad teil ärivõimalusi realiseerida ja võimalikke probleeme lahendada ning tehingutest maksimaalset väärtust saada.

KPMG on üks juhtivaid tehingute nõustajaid Baltikumis. Meil on põhjalikud teadmised ja pikaajalised kogemused ning koos Läti ja Leedu KPMG spetsialistidega moodustame enam kui 20-liikmelise meeskonna, kus on ühendatud kohaliku turu tundmine ja piiriülene kompetents. Teeme tihedat koostööd ka teiste KPMG võrgustiku tehingutenõustajatega, eriti Põhjamaades. Nõustame eri majandussektorite ettevõtjaid nii ettevõtete ühinemisel, omandamisel, müügil ja jagunemisel kui ka aktsiate avaliku pakkumise korraldamisel.

Abistame teid oluliste ja paljudel juhtudel ka unikaalsete tehingute hindamisel, kavandamisel ja teostamisel. Aitame leida võimalusi ettevõtte tegevuse tõhustamiseks ning väärtuse kasvatamiseks.

Kuidas me aidata saame?

Ettevõtete ostu- ja müügitehingute nõustamine (M&A)

 • Aitame analüüsida ja hinnata müügil olevaid ettevõtteid.
 • Aitame välja selgitada potentsiaalsed ostjad või leida ostuobjektid ning teha taustauuringuid.
 • Anname nõu, kuidas suurendada omanikuväärtust ning nõustame muudes strateegilistes küsimustes.
 • Aitame juhtida kogu tehingu protsessi alates esialgsest analüüsist kuni tehingu lõpuleviimiseni.
 • Nõustame tehingu optimaalse struktuuri kujundamisel ja tehingu rahastamisel.
 • Töötame teiega koos välja tehingu ja läbirääkimiste taktika.

Ettevõtte rahandus

 • Aitame kaasata kapitali nii mitmesuguste võlainstrumentide kui ka omakapitali kaudu.
 • Koostame ja kontrollime finantsprojektsioone.
 • Aitame parandada käibekapitali juhtimist ning kujundada optimaalset kapitalistruktuuri.
 • Hindame investeeringute tasuvust ja tootlikkust.

Restruktureerimine

 • Nõustame teid ettevõtte tegevuse restruktureerimisel (kulude vähendamine, rahavoogude juhtimine, käibekapitali juhtimine, kapitalistruktuuri optimeerimine jne).
 • Koostame tasuvusuuringuid.
 • Koostame võlgade restruktureerimise plaani ning aitame pidada läbirääkimisi eri huvirühmade vahel. Vajaduse korral aitame kaasata uusi investoreid.
 • Hindame potentsiaalseid kahjunõudeid ning vaidluse korral aitame teil kaitsta oma seisukohti.

Tehingueelne analüüs (due diligence)

 • Koos KPMG finants-, äri-, maksu-, õigus- ja IT-nõustajatega pakume terviklikku tehingueelse analüüsi (due diligence) teenust:
  • tehingueelne finantsanalüüs (financial due diligence)
  • müüja poolne tehingueelne analüüs (vendor due diligence)
  • tehingueelne ärianalüüs (commercial due diligence)

Hindamised

 • Aitame hinnata ettevõtete ja aktsiate väärtust.
 • Abistame ettevõtete ühinemisel tekkivate sünergiate hindamisel.
 • Aitame teil hinnata varasid (sh ärikinnisvara, kaubamärke ja muud immateriaalset vara).
 • Määrame aktsiate asendussuhte ettevõtete ühinemisel.
 • Hindame põhivara kaetavat väärtust vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (IFRS).

Äriplaanide koostamine

 • Aitame sõnastada äriideed ning ühildada seda ettevõtte strateegiaga.
 • Analüüsime tegevusvaldkonda ja turgu (sh nõudlust ja konkurentsi). 
 • Aitame kavandada organisatsiooni struktuuri.
 • Oleme abiks turundusstrateegia ja -plaani väljatöötamisel.
 • Aitame otsida ja valida rahastamisallikaid või toetusi.
 • Teeme finantsanalüüsi (sh analüüsime tasuvust ja likviidsust) ning koostame finantsmudeleid ja finantsprognoose.
 • Aitame analüüsida projekti riske. Vajaduse korral kasutame KPMG äri- ja finantsnõustamise, raamatupidamise, maksu- ja õigusspetsialistide abi.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist