Kuidas me aidata saame?

Teavituskanali sisseseadmine ja ülevalhoidmine

 • Pakume veebipõhist teavituskanalit, mis on usaldusväärne, turvaline ja kasutajasõbralik viis Teie töötajatele ja koostööpartneritele anda teada oma kahtlustest.
 • Teavituskanal vastab vajalikele küberturbe ja andmekaitse reeglitele, võimaldades muuhulgas krüpteeritud sõnumivahetust teavitajaga ja dokumentide edastamist.
 • Rikkumisteateid on võimalik esitada 24/7 nii konfidentsiaalselt kui ka anonüümselt ning vajadusel erinevates keeltes.  

Esmane rikkumisteate menetlemine

 • Pakume sõltumatut rikkumisteate esmast menetlemist, sealhulgas teavitaja poolt esitatud asjaolude kontrollimist ja täpsustamist.
 • Kogutud teabe alusel koostame esmase kokkuvõtte, mille alusel saavad Teie organisatsiooni vastutavad isikud otsustada, kuidas edasi tegutseda.
 • Saadame teate esmase kättesaamise kinnituse rikkumisest teavitanud isikule vastavalt õigusaktide nõuetele.  

Rikkumisteate täiemahuline uurimine

 • Vajadusel viime läbi sõltumatu rikkumisteate uurimise, mille käigus kogume dokumentaalseid tõendeid erinevates andmeallikatest ja andmebaasidest, samuti viime läbi intervjuusid teavet omavate ja omada võivate isikutega.
 • Saame alustada rikkumisteate uurimisega 48h jooksul alates vastavasisulise otsuse vastuvõtmisest Teie organisatsiooni juhtorgani poolt.
 • Vajadusel kaasame menetluse läbiviimisse KPMG erinevate valdkondade professionaale, kes oskavad koguda ja uurida IT-tõendeid, tunnevad põhjalikult finants- või maksusüsteemi või omavad muid spetsiifilisi oskusi, teadmisi ja kogemusi.
 • Menetluse lõppedes koostame põhjaliku  uurimisaruande, milles esitame selgelt ja arusaadavalt oma tähelepanekud, sealhulgas esitame ülevaate olulisemate tõenditest.
 • Saadame rikkumisest teavitanud isikule tagasiside teate alusel kohaldatud järelmeetmete kohta vastavalt õigusaktide nõuetele. 

Muud teavituskanali sisseseadmisega seotud lisateenused

 • Aitame teid rikkumisest teavitamise sisesereeglistiku koostamisel, sealhulgas vajadusel koostame lühitutvustuse kõige olulisematest põhimõtetest ja reeglitest teavitamise kohta.
 • Pakume teie organisatsiooni töötajate koolitamist, mille käigus räägime teavituskanali vajalikkusest ja kasutamise põhimõtetest, samuti selgitame teavitusprotsessi erinevaid etappe ja rikkumisest teavitanud isiku kaitse tagamist.

Võta meiega ühendust