Sõltumata suurusest või tegevusvaldkonnast tuleb organisatsioonidel üha enam pingutada, et märgata kõikvõimalikke ohte ning nendega toime tulla. Me aitame teil mõista, mis vahe on riskikartusel ja riskiteadlikkusel.

KPMG siseauditi ja riskijuhtimise valdkonna nõustajad aitavad paremini tajuda ohtusid, millega organisatsioon silmitsi seisab, hinnata organisatsiooni valitsemist, riskijuhtimist ja kontrolle ning välja töötada mõjusad kontrollisüsteemid ja -meetmed. Aitame kahandada ohtu teie reputatsioonile ning vältida kulukaid ja ebavajalikke vaidlusi ja kohtumenetlusi.