COVID-19 pandeemia on juba muutnud meie elusid ning seniseid harjumusi. Ettevõtted, kes varem ainult mõtlesid kaugtöölahendusele kui ühele võimalikule paindlikule lisandväärtusele töötajale, on nüüd sunnitud kaugtöölahendusi juurutama päevapealt.  Seejuures pannes rõhuasetuse nii turvalisusele kui ka funktsionaalsusele ning kindlasti mitte ära unustades kõige olulisemat, töötajate koolitamisi.

Muutunud olukorda on asunud ära kasutama ka organiseeritud kuritegevuse rühmitused, juba alates veebruarist võis täheldada kiirenevat infrastruktuuride väljaehitamisi ning COVID-19 teemaliste harpuunimisrünnakute ja võltsveebilehekülgede arvu kasvu.

Seega on üha olulisem, et kaugtöölahenduste juurutamisel oleks rõhuasetus õigel kohal ja lahendus ei seisneks üksnes tehniliste vahendite seadistamises, vaid vaadatakse kriitiliselt üle ka ettevõtte töökorraldus tervikuna, infojagamise tavad ja rutiinid, kasutatakse parimaid andmekaitse alaseid praktikaid ning suurendatakse töötajate kindlustunnet ja teadlikkust läbi vajalike koolituste.

KPMG poolt väljatöötatud kaugtöö teenuspakettides keskendutakse just sellele. Teenuspaketid on sobilikud nii ettevõttele, kes alles teeb esimesi samme kaugtöövõimekuse arendamisel kui ka ettevõttele, kes soovib sõltumatut asjatundlikku kolmanda osapoole ekspertülevaadet juba juurutatud lahendusele. 

Oleme loonud järgnevad teenused

  1. Kaugtöö alused - Eelkõige sobilik ettevõttele, kes teeb esimesi samme digitaliseerimises ja kaugtöövõimekuse arenduses. Tegemist on paketiga, mis sisaldab nii töökorralduslikke meetmeid, tehnilist vaadet, kui ka kõige olulisemat - töötajate turvateadlikuse koolitusi.
  2. Kaugtöö analüüs - Eelkõige sobilik ettevõtetele, kes on juba kaugtöövõimekuse arendusega alustanud. Tegemist on paketiga, mille käigus analüüsitakse olemasolevat integreeritud lahendust, kaardistatakse võimalikud tehnilised riskikohad ning teostakse lahendusele ka tehniline läbistustestimine.
  3. Kaugtöö analüüs+ - Sõltuvalt ettevõtte sektorist on andmekaitsealased parimad praktikad ja tehniliste nõuete kaardistuste nõuded erinevad. Lisaks tehnilisele analüüsile ja testimisele, vaatame üle ka ettevõtte üldised tegevused andmekaitse vallas ja anname konkreetseid soovitusi. 
  4. Ärioptimeerimine -  Tegemist on paketiga, mis sisaldab laia vaadet olemasolevatesse äriprotsessidesse. Märksõnadeks on tööaja mõõtmise vahendid, parimad praktikad, osapoolte vaheline informatsiooni jagamise korraldus, sektoriülene võrdlus.