Kui ettevõte on raskustes, tuleb juhtkonnal lahendada üheaegselt paljusid probleeme. Kuna nii pankrotimenetlus kui ka saneerimisperiood on keerulised ja stressirohked, võib mitme probleemiga korraga tegelemine piirata nende võimet otsida ja leida lahendusi.  

KPMG liikmesfirmade spetsialistidel on maksejõuetuse valdkonnas laialdased kogemused ja nad teevad koostööd võlausaldajate ja kohtutega, et aidata ettevõtetel maksimeerida tagasivõidetavat väärtust. Hindame olukorda, teeme kindlaks riskid ja võimalused ning kaalume iga lahenduse (või lahenduste kombinatsiooni) eeliseid eri sidusrühmade jaoks.

Meie rahvusvaheline meeskond juhib teid samm-sammult läbi kogu selle protsessi. Selgitame välja makseraskuste ulatuse ning võimalused lühiajalise väärtuse suurendamise abil välja töötada ja rakendada saneerimiskava, mis võimaldaks pankrotimenetlusest hoiduda.

Meie tehingunõustajad keskenduvad tõsistele küsimustele, mis aitavad teil oma olukorda stabiliseerida ning hakata ettevõtet ja selle finantsseisu uuesti jalule seadma.

  • Millised võimalused mul on?
  • Milliseid menetlusi peaksin kaaluma?
  • Millised riskid kaasnevad saneerimiskava elluviimisega?
  • Kuidas maksimeerida väärtust isegi sellises raskes olukorras?