close
Share with your friends

IT-nõustamine

IT-nõustamine

KPMG IT-nõustajad aitavad teil organisatsiooni strateegiliste ja ärieesmärkide saavutamisel infotehnoloogia võimalusi paremini ära kasutada.

Aitame infotehnoloogia võimalusi paremini ära kasutada.

Kuigi mõnikord peetakse digitaliseerimist ja infotehnoloogiat probleemide allikaks, loob see tegelikult uusi ärimudeleid ja võimalusi. Tõhusalt toimivad ja turvalised IT-lahendused on organisatsiooni arengu ja edu võti.

KPMG IT-nõustajad aitavad teil organisatsiooni strateegiliste ja ärieesmärkide saavutamisel infotehnoloogia võimalusi paremini ära kasutada.

Kuidas me aidata saame?

IT-strateegia ja analüüs

 • Töötame teiega koostöös välja IT-strateegia, mis toetab organisatsiooni ärieesmärkide elluviimist.
 • Aitame hinnata infotehnoloogia kasutamisest tulenevaid ärimõjusid.
 • Aitame koostada IT-projekti alates ärivajaduste tuvastamisest ja hanke korraldamisest kuni investeeringu tulemuste hindamiseni ning nõustame IT-projekti elluviimisel.

Infoturve (informatsiooni kaitsmine ja talitluspidevus) 

 • Aitame luua infovarade turvalisuse ja tõhusa toimimise tagamiseks just teie ettevõttele sobiva infoturbe halduse süsteemi. Vajaduse korral aitame koostada või uuendada infoturbedokumentatsiooni.
 • Aitame hinnata infosüsteemide töökindlust, andmete turvalisust ning neid ohustavaid riske. Teeme IT riskianalüüsi ning aitame koostada tegevuskava ohutegurite kõrvaldamiseks.
 • Teeme veebirakenduste ja teiste IT-lahenduste läbistusteste ning analüüsime tehnilisi kitsaskohti.
 • Aitame hinnata ärikatkestuste mõju organisatsiooni toimimisele.
 • Nõustame talitluspidevuse plaani ja infosüsteemide taasteplaanide koostamisel.

IT-audit (vastavus- ja sertifitseerimisaudit)

 • Abistame teie organisatsiooni siseauditi üksust ettevõttesiseste IT-spetsiifiliste auditite planeerimisel ja läbiviimisel. Aitame teil valmistuda välisauditiks.
 • Auditeerime rahvusvaheliste infoturbe standardite (ISO 27001, ISKE jne) rakendamist.
 • ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi) auditi käigus hindame riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvalisust.
 • Meie IT‑auditis osalevad rahvusvaheliselt sertifitseeritud infosüsteemiaudiitorid (Certified Information Systems Auditor, CISA). Vajaduse korral kaasame spetsiifilise valdkonna eksperte KPMG rahvusvahelisest võrgustikust.

IT-juhtimise nõustamine

 • Anname objektiivse hinnangu selle kohta, kuidas teie organisatsiooni IT-keskkond vastab õigusaktide, rahvusvaheliselt tunnustatud standardite ja muudest ettekirjutustest tulenevatele nõuetele.
 • Nõustame IT-teenuste sisseostmisel ja tagame, et teie organisatsioon säilitab seejuures kontrolli oma tegevuste üle.
 • Selgitame välja, millised tehnoloogiavahendid sobivad kõige paremini teie organisatsiooni eesmärkidega. Uue tehnoloogia kasutusvõimalusi hinnates lähtume alati kliendi ärilistest vajadustest.
 • Aitame leida kõige tõhusamad meetmed üleliigsete IT‑kulude vältimiseks.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist