Suur osa ettevõtte väärtusest peitub tema mitte-finantsilistes aspektides nagu tehnoloogia, inimkapital, panus keskkonda ja ühiskonda. Investorid nõuavad üha rohkem võrreldavat ja usaldusväärset infot, et aru saada, kuidas ettevõtte sellised aspektid loovad ja hoiavad tema väärtust tulevikus. Euroopa Liidus ja ka mujal maailmas on sellise info aruandlus muutumas kohustuslikuks ja iseenesestmõistetavaks.

Meie raamatupidamise ja finantsaruandluse nõustamise meeskond aitab luua teie ettevõtte kestlikkuse, säästva arengu, sotsiaalse vastutuse, keskkonna- ja integreeritud aruande struktuuri ja/või koostame aruande koostöös teiega. Sealjuures aitame teil valida kõige sobivama aruandluse raamistiku (GRI, SASB, TCFD jt) ja põhimõtted, ette valmistuda CSRD direktiiviks ning rakendada EL kestliku rahastuse taksonoomiat teie äris ja aruandluses. Töötame tihedas koostöös meie kestlikkuse nõustamise meeskonnaga, kelle abiga loome ettevõtetele tema kestlikkuse strateegia ja teekonna, seame eesmärgid, aitame nende saavutamist mõõta, ning valime teie jaoks parima viisi, kuidas seda infot oma huvigruppidele avalikustada.