close
Share with your friends

Energiasektor

Energiasektor

Meil on põhjalikud energiaalased teadmised ning tunneme valdkonna äriloogikat.

Meil on põhjalikud energiaalased teadmised ning tunneme valdkonna äriloogikat.

Muutused energeetika ja loodusvarade sektoris ei ole iseenesest midagi uut, kuid praegune areng on eriti tormiline. Majanduslikud tegurid ja turutingimused – olgu siis tegemist kohaliku energiapoliitika, ebatraditsiooniliste energiaallikate, uute konkurentide või murrangulise tehnoloogiaga — seavad üha uusi nõudmisi ettevõtete tegevusele ja sunnivad ettevõtjaid oma ärimudelit muutustele kohandama.

Oma strateegiaid läbi vaatavad või äritegevust põhjalikult ümber korraldavad ettevõtjad vajavad asjatundlikku nõu ja häid kogemusi, millest muutusi tehes lähtuda.

KPMG võrgustiku energeetika- ja loodusvarade spetsialistidel on põhjalikud teadmised ja laialdased kogemused nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil. Meie soovitused ja nõuanded tulenevad praktilisest tegevusest ning tööstusharu ja turu põhjalikust tundmisest. Just see eristabki KPMG nõustajaid nii paljudest teistest.

KPMG võrgustiku liikmesfirmad teevad tihedat koostööd ning see annab meie klientide käsutusse globaalsed teadmised ja kogemused, mida aitab praktiliseks tulemuseks vormida kohalikke olusid teadev ja tundev meeskond.