Kui tunned huvi ärinõustamise ja audiitori töö vastu, siis on sul nüüd hea võimalus liituda KPMG audiitorite meeskonnaga.  KPMG Baltics’i personalijuhi Epp Sillaste sõnul oodatakse meeskonda nutikaid  ja pealehakkamist täis inimesi. Ta julgustab kandideerima ka eelneva töökogemuseta, sest tööga alustamisel on abiks hulk häid kolleege ja toetav tulemusjuhtimise kultuur. 

Milline on KPMG töökultuur?

Meie töökultuur on paindlik ja rahvusvaheline. Inimesekeskne. Täna me töötame hübriidina: meie inimesed saavad valida, kas nad töötavad Tallinnas või Tartus kontorites või kodus. 

Meie töökultuur on kindlasti ka toetav ja eesmärgipärane. Igal töötajal on tulemusjuht, kes on n-ö coach’i rollis ja toetab nii tööülesannete elluviimisel kui ka isikliku arengu mentorina. 

KPMG suurim väärtus on kahtlemata inimesed. Me oleme ülemaailmne rahvusvaheline ettevõte, kus toimetavad väga erinevad, targad, tublid ja mitmekülgsed ägedad kolleegid. KPMG võrgustikus töötab üle 200 000 inimese 152 erinevas riigis.  Meil on Eestis tugev 200+ liikmeline meeskond ja head suhted inimeste vahel. 

Keda te enda meeskonda otsite?

Otsime oma meeskonda pidevalt väga erineva profiiliga inimesi. Hetkel ootame endaga liituma audiitoreid. Nii kogemusega kui kogemuseta. Kui ka parasjagu mõnda töökuulutust üleval ei ole, siis innustan ikkagi meiega ühendust võtma. 

Kes peaks KPMG-sse tööle kandideerima?

Eelkõige peab olema huvi finantsmaailma vastu, ambitsioon ennast teostada ja selle nimel ka pingutada. Me ütleme meie kandideerijatele, et tule nii, nagu sa oled, ja anna oma panus. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et alustavatele positsioonidele tulijatelt ei oota me mingit eelnevat töökogemust. Me vaatame inimest ennast: kui on olemas motivatsioon, sisemine põlemine, terane taip, õige suhtumine, siis see ongi kõige alus. Seepärast me ka ütleme, et tule nagu oled ja anna oma panus. Me koolitame inimesed kohapeal välja – kasvatame oma inimeste teadmisi, oskusi, enesekindlust ja kasvame üheskoos. Meiega liitujad õpivad kogenud kolleegidelt, kes aitavad noortel areneda ja kasvada.

Kui me otsime kogenud kolleege, siis on juba eelnev taust ning kogemus oluline ja sõltub sellest positsioonist, millega inimene liituda soovib. 

Miks tulla tööle KPMG-sse?

Eelkõige ikka sellepärast, et siin saab teha olulist ja põnevat tööd. Me aitame ettevõtetel ja organisatsioonidel edu saavutada üha kiiremini muutuvas majanduskeskkonnas. Meie ekspertide süvateadmised ning innovaatilised ideed aitavad ettevõtetel luua uusi võimalusi, kasvada, areneda. Meie juures saab õppida oma ala parimatelt ja luua elukestvaid ning edukaid koostöösuhteid.

Iga KPMG töötaja saab teha tähendusrikast, eesmärgipärast ja mõju avaldavad tööd. Ja see ühine eesmärk seob meid. Kui mõelda nii, et iga ärinõustaja või audiitor saab kaasa rääkida mingi ettevõtte edu loomisel, siis see on kindlasti midagi sellist, mis innustab.

Eestis oleme viimastel aastatel jõuliselt kasvanud. Juurde on tulnud mitmeid uusi teenuseid, mistõttu on ka töötajate arv märgatavalt suurenenud. Eestis on meil kontorid Tallinnas ja Tartus. Mõlemad pesad (kontorid) hakkavad väikseks jääma ja peatselt oleme ka kolimas, meil saab olema päris uus ja äge töökodu Tallinnas. Tartus võtsime samuti uue pinna juurde, et inimestel oleks mugavam ja piisavalt ruumi. 

KPMG-s on võimalik teha ka rahvusvahelist karjääri, kõik oleneb enda ambitsioonist ja soovidest. Meie inimesed on tööle asunud paljudesse KPMG kontoritesse üle maailma, näiteks Saksamaale, Luxembourgi, Austraaliasse, USAsse, Küprosele jm.

Oma tugevuseks peame tarku ja toredaid inimesi, häid suhteid kolleegide vahel, mitmekülgseid koolitus- ja arenguvõimalusi, võimalust teha kiiret karjääri (sh ka rahvusvahelist). Samuti paindlikku töökultuuri ja toekat motivatsioonipaketti. Märkimist väärib ka see, et igal meie töötajal on isiklik tulemusjuht.

Kui olulisel kohal on KPMG-s töötajate koolitamine?

Me õpime pidevalt. Teistmoodi ei saakski olla. Kui meie eesmärk on aidata ettevõtetel kasvada, muutuda, areneda, siis selleks on tarvis olla alati parimas vormis ka oma teadmistega. See tähendab, et meie koolituseelarve on üsna märkimisväärne ja me panustame väga palju inimeste arengusse. Meil on KPMG võrgustikus loodud ka eraldi koolituskeskus, mis keskendubki KPMG töötajate arendamisele. Kuna ettevõttes on tööl palju oma ala tippe, siis me panustame palju ka sisemisse ressurssi ehk kolleegilt kolleegile õppimine on igapäevatöö osa.

Milline on KPMG kontorielu? Kas on kindel rütm ja inimesed peavad ikkagi kontoris kohapeal käima või olete pigem vabama suhtumisega?

Pigem ikka vabama suhtumisega. Oleme andnud inimestele võimaluse valida ja teinud tegelikult ka küsitlusi, kus on selgelt välja tulnud, et eelistatakse hübriidvarianti. Hübriidtöö aitab töötajatel oma töö- ja pereelu paremini organiseerida. Kontorisse tullakse näiteks nendel päevadel, kui on koosolekud ja kohtumised, kus on vaja inimestega näost näkku kohtuda, või on tarvis teha kolleegidega koostööd, mis eeldab kohtumist.  

Samas kõigil ei ole kodus ka mugavaid ja privaatseid töötamise võimalusi ning need inimesed eelistavad püsivalt kontoris käia. On ka kolleege, kes töötavad 100% kodus. Kõik variandid on võimalikud, töötaja ise valib.

Kuidas veedetakse ühiselt aega ja mida põnevat on ühiselt ette võetud?

Kui meie tähistamistest ja ühistest ettevõtmistest rääkida, siis kõige suurejoonelisem üritus on iga-aastane majandusaasta lõpupidu. See on suur ja pidulik sündmus, kus me tunnustame oma parimaid töötajaid ja tähistame töövõite.

Samuti on traditsiooniks suvepäevad, peamiselt mõnes toredas turismitalus, sportmängude, ujumise, hea söögi-joogi ja muusikaga.

Lisaks on osakonnasisesed üritused. Näiteks “Gin and tonic Friday”, mis on tekkinud töötajate enda initsiatiivil, kus kogunetakse, arutatakse maailma asju ja veedetakse ühiselt mõnusalt aega.

Au sees on ka spordiüritused, nii talve ja ka suvespartakiaadid, ühised rannavõrkpalli, korvpalli ja jalgpalli treeningud. Märtsikuus toimub juba aastatepikkuseks traditsiooniks saanud suusareis Soome.

Kas te pakute töötajatele ka mingisuguseid tervisehüvesid?

Koroonapandeemiaga muutus töötajate tervisega seotud heaolu senisest veelgi tähtsamaks. Vaatasime üle oma motivatsioonipaketi ja täiendasime seda tööandja poolt pakutava vabatahtliku tervisekindlustusega. Meil on selleks ettevõtte poolt finantseeritud tervisepakett, mille abil saab töötaja valida endale meelepärase teenuse, mida parasjagu tervise turgutamiseks või toetamiseks vaja läheb.  

Lisaks on meil valikus spordikompensatsioon ja vabade päevade võtmise võimalused tervise hoidmiseks või muudeks olulisteks isikliku elu sündmusteks. Need päevad on käsitletavad tasustatud lisapuhkusena töötaja heaks.

Kandideeri nooremaudiitoriks JUBA täna. Kogu info leiad SIIT! 

Tule osale KPMG Avatud Uste päeval, 18.03 kell 14.00-15.30. Registreeru SIIN!