Seekordses numbris kajastame järgmisi teemasid:

 • Käibemaksuseaduse muudatused on vastu võetud

Head lugemist!

Käibemaksuseaduse muudatused on vastu võetud

Riigikogus läbis 10. veebruaril kolmanda lugemise käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eesti võtab üle ELi e-kaubanduse maksustamise muudatuste paketi ja selleks uuendatakse Eestis e-kaubanduse käibemaksu tasumise korraldust. Muudatused jõustuvad 1. juulil 2021 ning puudutavad lõpptarbijaga (B2C, ingl business to consumer) tehtavate müügitehingute käibemaksu ja maksuarvestust.

Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

E-post

Kokkuvõte muudatustest

 • Teise riigi lõpptarbijaga tehtavate müügitehingute piirmäära alandatakse 10 000 eurole, mille ületamisel läheb käibemaksu tasumise kohustus üle teise liikmesriiki. 10 000-eurose piirmäära täitumisel liidetakse kokku teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale osutatud teenused ja müüdud kaubad. Seni arvati piirmäära sisse üksnes osutatud digiteenused.
 • Kauba müümisel teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale saab teises riigis tasumisele kuuluva käibemaksu deklareerida ja tasuda Eesti maksu- ja tolliametis. Seni üksnes digiteenuste maksustamisel kehtinud MOSSi (ingl mini one stop shop) erikorda ehk ühe akna süsteemi, mis võimaldab teha kogu ELi maksuarvestusega seotud toiminguid ühes liikmesriigis ja registreerida end üksnes asukohariigis käibemaksukohustuslasena, laiendatakse ka lõpptarbijaga tehtud müügitehingutele. MOSSi asemel võetakse kasutusele nimetus OSS (ingl one stop shop).
 • MOSSi erikorra maksustamise põhimõtet laiendatakse teises liikmesriigis osutatavatele kinnisasjaga seotud teenustele, transpordivahendi rendile andmisele ning üritustele sissepääsu ja ürituste korraldamisega seotud teenustele, kui neid teenuseid osutatakse Eestist teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale.
 • Kehtestatakse lihtsustatud kord käibemaksu tasumiseks lõpptarbijale müüdavalt kaubalt, mis imporditakse kolmandast riigist ja mille väärtus ei ületa 150 eurot. Seda erikorda nimetatakse lühendatult IOSS (ingl import one stop shop).
 • Määratakse kindlaks, kes vastutab kolmandast riigist pärineva kauba importimisel käibemaksu tasumise eest, kui kaup müüakse mõne platvormi, internetipõhise müügikoha või sarnase kanali kaudu ning kui kasutatakse vahendajat.
 • Täpsustatakse, kus müügitehinguid maksustatakse, kui tehing tehakse ELi sees või kui kaup imporditakse Eestis asuvale saajale.
 • Internetipõhisele kauplemiskohale pannakse kohustus säilitada andmeid 10 aastat.

Ettevõtjad, kes soovivad lõpptarbijale müüdava kauba importimisel või teises liikmesriigis asuvale isikule kauba ja teenuste müümisel kasutada käibemaksu erikorda, peavad selleks esitama avalduse maksu- ja tolliametile. Avaldusi võetakse vastu alates 1. aprillist.

1. jaanuaril 2022 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, millega antakse müüjale võimalus vähendada enda maksukohustust laekumata arvetelt tasutud käibemaksu võrra. Maksukohustust saab vähendada üksnes seaduses toodud tingimustel, sealhulgas:

 • peab arve tasumise tähtajast olema möödas vähemalt 12 kuud, kuid mitte rohkem kui kolm aastat;
 • peab nõue olema raamatupidamises maha kantud, millest on teist poolt ka teavitatud;
 • ei tohi nõue olla võõrandatud;
 • ei tohi olla tegemist seotud isikute vahelise tehinguga.

Eelnõu menetluskäiku saab vaadata SIIT.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja, moja@kpmg.com