Pangandussektori vastupidavus: kuidas jalule jääda

Kui valitsuste ja ettevõtete põhitähelepanu on pöördumas COVID-19 pandeemiaga toimetuleku esialgsetelt toetusmeetmetelt finantstugevuse säilitamisele ja majanduse taastumisele, oodatakse ka finantsteenuseid reguleerivatelt asutustelt kohanemist uue reaalsusega ja pilgu pööramist tulevikku. Käsitleme lähemalt pangandussektori finantstugevust ning vastupidavust regulatiivses ja pankade vaates – pankade ja nende klientide toetuseks võetud esialgsetest meetmetest nende meetmete pikemaajalise mõjuni ning võimalike soovimatute tagajärgedeni. 

LOE LÄHEMALT

Testimisaeg: kindlustusettevõtete tagasiside IFRS 17 rakendamise ettevalmistuste kohta

IFRS 17 rakendamiseni pole jäänud enam kaua aega ning kell liigub halastamatu kiirusega. Analüüsisime kindlustusettevõtete valmisolekut IFRS 17 kasutuselevõtuks. Seekordses uuringus keskendusime valitud rühmale ettevõtetele, kuhu kuulub 18 kindlustusgruppi Forbes 2020 Global 20001 nimekirjast. Nimetatud ettevõtted on juba mitu aastat valmistunud IFRS 17-le üleminekuks. Käesoleva ülevaatega nende kogemustest loodame anda nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele IFRS 17 kasutuselevõtuks kasulikku teavet. Anname ülevaate uuringu peamistest tulemustest.

LOE LÄHEMALT

Võitlus majanduskuritegevusega – võidame ainult üheskoos

Finantskuritegude ja pettusevastase võitlusega ning küberturbega tegelevad organisatsioonides traditsiooniliselt eri üksused. Ent piir majandus- ja küberkuritegevuse vahel muutub üha ähmasemaks ning rünnakute taga olevate kurjategijate jaoks ongi see juba kadunud. Digitaalareng, ettevõtete kiiresti muutuvad vajadused ning kurjategijate ja nende võrgustike üha leidlikumaks ja keerukamaks muutuvad tegevusskeemid on teinud ühiskonna ja majanduse väga haavatavaks. Kõige sellega toimetulekuks on vaja tuua kokku eri valdkondade eksperdid ja jõud ühendada – ainult üheskoos tegutsedes saame astuda vastu muutunud maailmas varitsevatele ohtudele. Vaatleme lähemalt, kuidas terviklik lähenemisviis majanduskuritegevusele, mis hõlmab nii pettusi kui ka küber- ja finantskuritegusid, on kiiresti muutumas uueks ja väga vajalikuks reaalsuseks.

LOE LÄHEMALT

Suhted väliste teenusepakkujatega on finantsteenuste sektoris üks edu võti

Praegustel keerukatel ja volatiilsetel globaalsetel turgudel on ettevõtte suhted väliste tarnijate ja teenusepakkujatega finantsteenuste ettevõtete konkurentsivõimet ja kasvuvõimalusi silmas pidades kriitilise tähtsusega. Tänasel digitaalajastul, millega käivad kaasas kiired ja pidevad muutused, sõltuvad finantsasutused kesksete pangandustoodete ja uuenduslike teenuste väljaarendamisel üha enam oma partneritest. Meie uuringu tulemused näitavad, et suhteid väliste teenusepakkujatega tuleks korraldada ühtsemalt ja terviklikumalt kogu organisatsiooni hõlmava keskse, üksikasjalikult läbi mõeldud teenusemudeli alusel. Vajadus ühtsema lähenemisviisi järele ilmnes eriti selgelt COVID-19 mõju taustal. 

LOE LÄHEMALT

KPMG
KPMG

COVID-19 kui kindlustussektori digipöörde katalüsaator

Tundub, et paljudel kindlustusfirmadel läks vaja pandeemiat, et digitaalarengus lõpuks ometi pedaal põhja vajutada. KPMG International korraldas kindlustusettevõtete juhtide seas hiljuti uuringu, mille tulemusena selgus, et COVID-19 on olnud digipöörde katalüsaatoriks, mille järele oli kindlustusvaldkonnas suur vajadus. Muutus on olnud peaaegu universaalne. 85% kindlustusühingute juhtidest kinnitavad, et COVID-19 on kiirendanud nende üleminekut digitaalsetele protsessidele ja uue põlvkonna tegevusmudelitele. Kaheksa juhti kümnest (78%) tunnistavad, et see on lisanud uut hoogu sujuva digitaalse kliendikogemuse väljakujundamisele. Ligikaudu sama palju (79%) leiavad, et pandeemia on andnud tugeva tõuke uute ärimudelite ja tuluvoogude loomiseks.

LOE LÄHEMALT

Võta meiega ühendust