Kas globaalsete tippjuhtide optimism on põhjendatud?

Kas globaalsete tippjuhtide optimism on põhjendatud?

KPMG globaalne tippjuhtide uuring süstib vastuolulist optimismi.

1000
Hanno Lindpere

Partner, nõustamisteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

E-post

Seotud teemad

KPMG

Ettevõtete tulevikuperspektiivi hinnatakse üldisest majanduskonjunktuurist positiivsemaks samas varem pigem marginaalne kvalifitseeritud tööjõu probleem ehk talendi kättesaadavus on tõusnud koroonapandeemia oludes ettevõtete peamiseks äririskiks.

Alustuseks võib küsida, millist andmemassiivi ja teadmist uuring esindab? Iga aasta alguses küsitleb KPMG rohkem kui 1000 tippjuhti järgmise kolme aasta majanduse väljavaadete ning riskide osas. Kõigi ettevõtete käive ületab 500 miljonit dollarit ning kolmandiku käive 10 miljardit dollarit. See aasta tehti lisaküsitlus juulis/augustis, et teada saada, mida muutis koroona tippjuhtide hinnangutes.

Välja joonistuvad kolm teemat. Esiteks võimaldab kodukontor avardada töötajate ning töötegemise definitsiooni lõhkudes füüsilise kohaoleku barjääri. See pigem laiendab, mitte ei kitsenda võimalusi. Teiseks on drastiliselt muutunud äririskide järjestus ning kolmandaks kiireneb tehnoloogia kasutuselevõtt ning digitaalsed muutused.

Ühelt poolt kõige üllatavamad, kuid teisalt loogilised muutused väljenduvad äririskide edetabelis. Kui eelmisel kahel korral leidsime talentide nappuse tabeli põhjas, siis praeguseks on see peamine väljakutse. Digimuutused nõuavad uute oskustega töötajaid ning ootamatus üleminekufaasis neid napib. Kas kvalifitseeritud tööjõu küsimus langeb mõne aasta jooksul uuesti põhja või mitte, näitab tulevik. Tarneahela riski tõus on arusaadavam, kuigi peamine põhjus pole mitte poliitiline, vaid majanduslik ebamäärasus ning vajadus paindlikkuse ja kohanemise järele. Mõneti üllatav on ehk tavaliste äririskide madal positsioon - maksumuutused, reputatsioon ning regulatiivne surve paiknevad teises ešelonis.

Üldised majanduse väljavaated on ehk veel kummastavamad. Lisatud joonis näitab, et mida kaugemale vaadatakse makromajandusest, seda suurem optimism. Võib eeldada, et tänases kriisis kannatavad pigem kohaliku haardega ettevõtted ning turismisektor. Samas on finantsmatemaatiliselt võimatu, et globaalsed ettevõtted saaksid kasvada oluliselt kiiremini kui globaalne majandus.

Kas optimismiks on põhjust? Vaatleks seda neljast erinevast aspektist. Üks hämmastavamaid majandusfenomene on aktsiahindade kasv majanduslanguse taustal. The Economist väidab, et kiire kasvu perioodid pole tihti investoritele loodetud tulu toonud. Valikut on liiga palju ning kaotused ületavad võidud. Tänane monopolistlik majandussüsteem pakub rohkem kindlustunnet. Lisaks tõstab kiire majanduskasv reeglina raha hinda.

Vastuargumendiks võib tuua tehnoloogilise ning majanduskeskkonna määramatuse. Martin Reesi hinnangul on viimase viiesaja aasta jooksul muutunud inimkonna ajahorisont järjest lühiajalisemaks. Kui keskajal arvestati, et elu põlvkondade jooksul ei muutu, siis tänapäeval võib tehnoloogia meie elukorralduse ümber kujundada mitu korda põlvkonna jooksul. Seepärast ei suuda me pikaajaliselt mõelda ega investeerida pikaajalistesse projektidesse.

Optimismi toetab paradoksaalselt majandusmudelite killustumine. Euroopas võiks eristada vähemalt nelja. Anglo-saksi kapitalistlik turumajandus, kontinentaaleuroopa koordineeritud turumajandus, Vahemeremaad ning neljandaks kuidas iganes nimetada seda, mis meist idapool tehakse. Sammu võrra kaugemal Hiinas investeeritakse massiivselt tehisintellekti. Euroopas nähakse seda peamiselt läbi poliitilise prisma, kuid majandusajaloo kontekstis võiks küsida, kas Hiinast saab esimene edukas konfutsianistlikul traditsioonil põhinev plaanimajandusega riik. Miks mitte?

Lõpetuseks isiklik vaade majandusindikaatoritele. Kui kraanad kesklinnas ja raskeveokid teedel on teada-tuntud majanduse tervise mõõdikud siis Eesti puhul võiks indikaatorina välja tuua ka maasturieuro seenemetsa ruutkilomeetri kohta. Sügiseste metsateede pervedele pargitud luksusmaasturite põhjal julgen väita, et see indikaator jätkab kasvamist vaatamata kriisiajale ning võimekad maasturid viivad koriluslembese rahva üha mugavamalt ja järjest sügavamasse metsa marjule ja seenele.

© 2022 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist