Osale IT valdkonna uuringus

Osale IT valdkonna uuringus

Kutsume IT valdkonna juhte osalema kolmes Balti riigis läbiviidavas uuringus. Uuringu peamine eesmärk on saada ülevaade IT valdkonna tänastest väljakutsetest ning tuleviku eesmärkidest ja väljavaadetest.

1000
Tarmo Toiger

Partner, juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht

KPMG Baltics OÜ

E-post

Seotud teemad

CIO uuring

Uurime, millised on peamised võtmeküsimused, mis on ettevõtetele efektiivse toimise seisukohast kõige olulisemad, kas turvalisus, kasum, kasv, efektiivsus vm. Samuti kaardistame, millised on muutused seoses inimeste rolliga IT-s, kui suurt osa mängib automatiseerimine, digitaliseerimine ja inimeste asendamine tehisintellektiga. 

Vastates uuringu küsimustikule aitate luua ülevaadet Balti riikide ettevõtete valmisolekust IT ja digitaalse tehnoloogia arenguga kaasa minna ning anda tagasisidet organisatsioonide digitaalse võimekuse kohta. 

  • Uuringu küsimustik on inglise keeles.
  • Küsimustikus on  27 valikvastustega küsimust ning vastamine võtab aega 10-15 minutit.
  • Küsitluse vastuseid kasutatakse ainult koondanalüüsis ilma ühegi konkreetse vastanuga seostamata. 
  • Kõik vastanud saavad uuringu lõpparuande.

Palume küsimustikule vastata hiljemalt 15. juulil.

Alusta küsimustiku täitmist SIIN

© 2022 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist