Kuidas säilitada oma äri tulusus kriisi ajal?

Kuidas säilitada oma äri tulusus kriisi ajal?

Ettevõtete mure COVID-19 pandeemia ulatuse ja mõju üle on üha enam kasvamas. See omakorda paneb mõtlema, millised tegevused aitavad tagada äritegevuse jätkuvust. Juhtkonnal, infoturbe- ja IT juhil lasub kriitiline roll kindlustamaks ettevõtte toimimine edukalt ka kriisi ajal.

1000

Küsi lisa

Seotud teemad

Kuidas säilitada oma äri tulusus kriisi ajal?

Kas teie ettevõte kasutab kaugtöölahendust parimal võimalikul viisil?

Alustuseks on oluline tagada, et kaugtöölahendus oleks töökindel ja paindlik ning töötajad on veendunud pakutava lahenduse usaldusväärsuses. See nõuab pidevat pääsuõiguste ülevaatamist ning riskide hindamist.

 • Kas teie VPN lahendus on piisavalt võimekas, et tagada kõikidele töötajatele juurdepääs kaugtööks?
 • Kas te olete mõelnud partneritele, kellel on vaja ligipääsu teie ressurssidele?
 • Kas IT-süsteemidele on tehtud koormusteste, saamaks teada maksimaalne võimekus?
 • Millised on teie IT-süsteemi nõrgad lülid ja kas olete võimelised neid paremini kaitsma?
 • Kas peate pääsuõigusi kitsendama, looma lisaks uusi kaugkasutajaid või muutma pääsumandaate?
 • Milline on kasutajatoe võimekus päringutele vastamiseks, mis tulevad kasutajatelt, kes ei saa süsteemidele ligi või ei oska neid täpselt kasutada?
 • Milline on teie sülearvutite varu, kui töötajad soovivad neid kaugtööks kasutada. Kuidas valite, kes saab ja kes mitte?
 • Kas olete võimelised kasutajatuge pakkuma ka kodukontorist kui see on vajalik?
 • Kas töötajatele on edastatud ajakohased juhendid järgmiste teemadega: 
  • Kuidas kaugelt rakendustesse sisse logida? 
  • Kuidas vahetada salasõna, kui arvuti ei ole kontorivõrgus? 
  • Kuidas ligi pääseda ettevõtte jagatud ressurssidele? Kuidas pöörduda kasutajatoe poole? 
  • Millisest on peamised kontaktisikud sellises olukorras?

Kas olete võimelised digitaalsete kanalite võimekust suurendama vastavalt vajadusele?

Tulenevalt reisikeeldudest ja viiruseleviku laienemisest tekib suurem nõudlus ka digitaalsete suhtluskanalite järele.

 • Kuidas seirate süsteemijõudlust ja kes otsustab võimekuse suurendamise osas?
 • Kas on olemas ülevaade, milliseid IT-süsteeme võite vajadusel sulgeda või nende kasutust piirata?
 • Kas teie kõnekeskus suudab suureneva pöördumistehulgaga hakkama saada, millised on teised kanalid, mille vahendusel kliendid teiega ühendust saavad?
 • Kas kõnekeskuse töötajatel on võimalik vajadusel ka kaugtöölahendust kasutada?
 • Kas olete kaalunud kõnekeskuse ja sisemise kasutajatoe ühendamist või selle väljast tellimist?
 • Kas olete oma peamiste koostööpartneritega arutanud, kuidas nad arvestavad teie vajadusi võrreldes teistega?

Kas teie ettevõte kasutab oma ressursse parimal viisil?

Ettevõtte meeskond peab olema võimeline töötama efektiivselt ka juhul kui mõni töötaja on haigestunud või ei ole puhkuselt naasnud. Ülesandeid peab olema võimalik meeskonnas ümber jagada.

 • Kas keerulistes oludes on teie reservid piisavad varustuse hankimiseks või töötaja/alltöövõtja palkamiseks?
 • Kas olete teadlikud, millised kulud tuleb säilitada ning kust on võimalik kokku hoida?

Mis juhtuks kui toimuks IT intsident?

Olenemata COVID-19st peaks ettevõte olema valmis, et sidekanalite koormus võib tõusta nii suurema kaugtöö tõttu kui ka siis, kui teie vastu teostatakse küberrünnak.

 • Kas oleksite võimelised koordineerima intsidendi lahendamist distantsilt, kas teil on võimalus juurde pääseda intsidentide avastus- ja haldussüsteemidele?
 • Kui palju inimesi on intsidendi lahendamisel kaasatud, mis roll on selles juhtkonnal?
 • Kuidas toimub kriisi/intsidendi lahendamine kui juhtkonna esindaja ei ole saadaval?
 • Kas olete kindel oma varunduse toimivuses, eriti kriitiliste süsteemide ning andmete osas?
 • Kuidas lahendaksite lunavara intsidenti, kui enamus teie meeskonnast on kaugtööl?

Mis juhtuks kui toimuks küberintsident?

Organiseeritud kuritegelikud grupeeringud kasutavad COVID-19ga seotud kartusi ära suunatud ründekampaaniate korraldamisega, seades üles võltsveebilehtesid ja saates eksitavaid õngitsuskirju.

 • Kas organisatsioonis on antud selged juhiseid, millisest kohast on võimalik saada pandeemia kohta õiget informatsiooni ning kuidas asutus ise töötajaid teavitab?
 • Olete töötajaid teavitanud kõrgendatud riskist õngitsuskirjade osas, mis kasutavad COVID-19 pandeemiat ära kattevarjuna teie infosüsteemi ründamiseks?
 • Kui olete sõltuvad kolmandate osapoolte IT- süsteemidest ja lahendustest (k.a pilvelahendused), siis kuidas te käituksite, kui nendes süsteemides toimuks küberintsident?
 • Kas peate oma turvalahenduste seadistust muutma,  arvestades kõrgendatud vajadust võrguliikluse seireks ja turvaintsidentide avastamiseks?

Kui teil tekkis küsimusi või soovite saada täiendavat konsultatsiooni, siis võtke meiega kindlasti  ühendust.

Olge terved ja edukad!

www.küberkaitse.ee

© 2022 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist