2020 - kuidas edasi? COVID-19

2020 - kuidas edasi? COVID-19

Eestis ning mujal maailmas kestev kriisiolukord seab keerulisse olukorda ka ettevõtjad ning tööandjad. Kuigi Eesti Vabariigi Valitsus on kehtestanud eriolukorrast tulenevalt täiendava abimeetmetepaketi, on nimetatud meetmed kehtestatud lühiajaliselt, st neid rakendatakse vaid järgmisel 2-3 kuul. Seega soovitame Teil aegsasti mõelda ning ette planeerida oma tegevusi ajaks, mil riigipoolsete toetuste periood lõpeb.

1000

Seotud teemad

2020 - kuidas edasi?

Meie kogemusele tuginedes võib ettevõtjal olla vajalik või kasulik pöörata tähelepanu järgmistele valdkondadele:

1. Ettevõtete ja kontsernide struktuuride muutmine, hoidmaks kokku kulusid ja lihtsustamaks juhtimist

Soovitame läbi mõelda:

 • Kas üksuste (nt äriühingute, divisjonide, osakondade) hulk Teie ettevõttes või grupis on optimaalne?
 • Kas mingeid funktsioone või tegevusi oleks võimalik ühildada?
 • Kas grupis või ettevõttes on üksuseid, mille saaks liita mõne teise üksusega või hoopis likvideerida?
 • Kas kontsernisisene üksuste või töötajate tegevuste ümberpaigutamine võiks tuua kulude kokkuhoiu?

2. Personaliga seotud küsimused ja muudatused

 • Kas lähitulevikus võib tekkida vajadus personali vähendamiseks?
 • Kas ettevõttes võib tekkida vajadus vähendada töötajate tasusid, koormust, tööaega vms?
 • Kas piiriülesed ning tihti lähetuses käivad töötajad hakkavad edaspidi viibima rohkem aega kodu- või välisriigis?
 • Ega kaugtöö režiimis st kodukontoris töötamisega seotud kulutused too kaasa maksuriski?
 • Kas optsioonilepingud võiks olla üks vahenditest ettevõtte likviidsuskriisi haldamisel?

3. Lepingute täitmisega seonduvad küsimused

 • Kas võib tekkida vajadus muuta olemasolevaid lepinguid klientide või hankijatega?
 • Kas on tõenäoline, et kliendid võivad jätta arved maksmata? Milline on Teie tegevusplaan sellises olukorras? Kas ja kuidas võlgnevusi restruktureerida ning kuidas potentsiaalseid maksuriske maandada?
 • Kas tulevikus on oodata vaidlusi erinevate osapooltega?

KPMG spetsialistid puutuvad nende teemadega igapäevaselt kokku ning oskavad pakkuda optimaalseima lahenduse, kuidas kriisiperioodiga kaasnevad küsimused lahendada. 

 

Lisaks toome meeldetuletusena välja mõned asjakohased aspektid
Eesti Vabariigi Valitsuse kriisimeetmete paketist:

1. Tasumata maksusummale rakendatava intressimäär langetatakse 0,06% pealt 0,03% peale.  
(Lisainfo: https://www.emta.ee/et/eriolukord ). Maksuhaldurile antakse võimalus langetada intressid vajadusel nullini. Perioodil 01.03.2020-30.04.2020 maksuvõlgadelt intresse ei arvestata.

2. Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) eest esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed (Lisainfo: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/riik-toetab-fie-sid-sotsiaalmaksu-tasumisega )

3. Töötasu hüvitamine töötajatele, kelle tööandja majandustegevus on oluliselt mõjutatud erakorralistest asjaoludest. Töötasu hüvitamise tingimused on leitavad töötukassa kodulehel:
(https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis)

© 2022 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist