close
Share with your friends

InfoKuller november 2019

InfoKuller november 2019

InfoKuller on KPMG uudiskiri, mis ilmub kord kuus ning annab asjatundliku ülevaate peamistest muudatustest maksu- jm seadustes ning ettevõtjale olulistest kohtulahenditest.

1000
Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

InfoKuller november 2019

2020. aastaks planeeritavad muudatused käibemaksuseaduses

Riigikogus on kolmandal lugemisel käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Muudatused puudutavad eelkõige kaupadega tehtavates piiriülestes tehingutes osalevaid ettevõtjaid, kes toimetavad kauba enne võõrandamist teise riiki lattu (nõudmiseni varu, ingl call-off stock) või osalevad sama kauba järjestikuses edasimüügi ahelas. Samuti täiendatakse nõudeid, kuidas selliseid tehinguid maksuarvestuses kajastada ja dokumenteerida. Muudatuste eesmärk on ühtlustada selliste tehingute käibemaksukäsitlust EL-i tasandil ja võtta käibemaksudirektiiv üle Eesti õigusesse. Lisaks täpsustatakse investeeringukulla mõistet nii, et selle all mõistetakse üksnes kullaturu standarditele vastavat kaubeldavat kulda.

Rahvusvaheliste kaubatehingute kohta lisatakse seadusesse järgmised täiendused:

1) sätestatakse tingimused tehingutele, millele kohaldatakse nõudmiseni varu maksukäsitlust. Nõudmiseni varu on kaup, mis jääb teise liikmesriiki toimetamise järel müüja omandisse, kuid võõrandatakse sealt 12 kuu jooksul teadaolevale kliendile. Peale selle sätestatakse nõuded selliste kaupade üle arvestuse pidamiseks ja lisatakse kohustus esitada nende tehingute kohta infot ühendusesiseste tehingute aruandes. Muudatuste tulemusel peaks vähenema vajadus registreerida end teises liikmesriigis käibemaksukohustuslasena seoses sellega, et kaupa ladustatakse seal;

2) sätestatakse, millist tehingut loetakse ühendusesiseseks käibeks sellises kauba edasimüügi ahelas, milles kaup liigub ahela esimeselt müüjalt otse viimasele kauba ostjale teises liikmesriigis. Ühendusesisene nullmääraga kauba müük on tehing, mille puhul kauba müüja või edasimüüja toimetab kauba Eestist teise liikmesriiki. Kui kaupa transpordib edasimüüja, kellel on Eestis käibemaksukohustuslase registreerimise number ja kes on selle müüjale edastanud, loetakse kauba ühendusesiseks käibeks kauba müük sellise edasimüüja poolt;

3)  lisatakse nõue, et kauba ühendusesisese käibena maksustatav tehing, mille puhul kehtib maksustamisel nullmäär, peab olema nõuetekohaselt kajastatud ka ühendusesisese käibe aruandes;

Käibemaksudirektiivi rakendusmäärust (EL) nr 282/2011, mis on liikmesriikidele otsekohalduv, täiendatakse loeteluga dokumentidest, millega tõendatakse kauba toimetamist teise liikmesriiki. Eeldatakse, et tehingule nullmäära rakendanud isikul on kauba transpordi tõendamiseks vähemalt kaks omavahel mitte vastuolus olevat tõendit.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2020.

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja menetlusprotsessiga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja, moja@kpmg.com 

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Riigikogus on teisel lugemisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus. Eelnõuga muudetakse sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisi määra ning täpsustatakse seaduse kohaldamist kuumutamise teel tarbitavatele tubakatoodetele ja aktsiisikauba maksumärgistamise põhimõtteid.

Eelnõu järgi kasvab 2020. aastal sigarettide aktsiis vähem kui alguses planeeritud: ligi 10% asemel 5%. Selle muudatuse eesmärk on vähendada Läti piirikaubandust, mis tuleneb hinnaerinevusest. Lisaks nähakse ette aktsiisi kasv ligi 5% aastatel 2021–2023, mil sigarettide aktsiisi määr tõuseb igal aastal veel 5%.

Suitsetamistubaka aktsiisi kasvu 2020. aasta kohta ei muudeta (juba varem on seadusesse planeeritud aktsiisimäära tõus 2020. aastal 8%). 2021. aastaks kavandatud aktsiisimäära tõus on ligi 8,3%, selleks et suitsetamistubakas oleks maksustatud sigarettidega võrdväärselt. Samuti tõuseb aastatel 2022 ja 2023 suitsetamistubaka aktsiisi määr 5%.

Muudatus ei mõjuta muude aktsiisitoodete juba varem otsustatud kasvu. 2020. aastal tõuseb nii vedel- kui ka maagaasi aktsiisi määr senisega võrreldes 25%.

Aktsiisikaupade maksumärgistamist puudutava muudatuse järgi peavad aktsiisistaatuseta ettevõtja ja registreeritud kaubasaaja valdama maksumärke aktsiisikauba teisest liikmesriigist vastuvõtmise ajal ning kinnitama need toodetele viivitamata. Kui maksumärke ei ole õigel ajal tellitud ning need ei ole kauba vastuvõtmise ajal kaubasaaja valduses, tuleb aktsiisikaup paigutada aktsiisilattu.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2020 ja maksumärgistamist puudutavad muudatused 1. juulil 2020.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja, moja@kpmg.com

Kasulikud lingid

KPMG äpp „Digimajanduse maksuteemad peopesal“ (KPMG Digital Economy Tax Tracker)

KPMG äpist saab lugeda artikleid ja uudiskirju digimaksustamise arengusuundade ning kaudsete maksude kohta, arvestades asukoha spetsiifilist infot ja digitaalse äritegevuse maksustamist ligi 50 jurisdiktsioonis. Äpi saab tasuta alla laadida siit: App Store / Google Play (või trüki otsingumootorisse sõnad „Digital Economy Tax Tracker“).

Ülevaade Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna kaudsetest maksudest (2019 ASPAC Indirect Tax Guide)

Mis on käibemaksumäär Taiwanis? Kui kiiresti on võimalik Filipiinidel käibemaksu tagasi saada? Kas Sri Lankal saab end vabatahtlikult registreerida käibemaksukohustuslaseks? Nendele ja mitmetele teistele küsimustele kaudsete maksude kohta leiad vastuse Aasia ja Okeaania 20 riigi ülevaatest, mille on koostanud KPMG.

Kaudsed maksud – minevik ja tulevik
Kas viimase kuue aasta jooksul on käibemaksumäärad märgatavalt tõusnud? Kas praeguseks on igal riigil oma käibemaksusüsteem? Kuidas on tehnoloogia mõjutanud maksuvaldkonda? Kas käibedeklaratsioonid on kadumas? Kuidas kasutada plokiahelat (ingl blockchain) käibemaksupettuste vastu võitlemiseks? Kas finantsteenused muutuvad käibemaksuga maksustatavaks? Vaata vastuseid KPMG kokkuvõttest muudatuste kohta kaudsete maksude valdkonnas viimasel kuuel aastal ning loe, millised võiksid olla olulisemad muudatused järgmise kümne aasta perspektiivis.

Maksumäärad maailmas (KPMG Tax Rates Online)
Et saada kiire ülevaade erinevates riikides rakendatavate maksumäärade kohta, kasuta seda mugavat töövahendit – Tax rates online, mille abil saab teada iga riigi maksumäärad ja võrrelda nende erinevusi riikide vahel. Sisaldab infot käibemaksu (või riigis kohalduva analoogse müügilt kogutava maksu), ettevõtte tulumaksu, füüsilise isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu kohta.

© 2021 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist