close
Share with your friends

InfoKuller - September 2019

InfoKuller - September 2019

InfoKuller on KPMG uudiskiri, mis ilmub kord kuus ning annab asjatundliku ülevaate peamistest muudatustest maksu- jm seadustes ning ettevõtjale olulistest kohtulahenditest.

1000
Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

InfoKuller - September 2019

Makse, riigilõive ja muid summasid saab edaspidi riigile üle kanda ka LHV panka

Kuna riigikassa võttis kasutusele kontsernikonto LHV pangas, on nüüd võimalik tasuda makseid riigi LHV pangakontole. LHV panga kliendid saavad teha riigile pangasiseseid ülekandeid ööpäev läbi ja pangasisesed maksed liiguvad klientidelt riigile lühema aja jooksul.

Rahandusministeeriumi uudisega saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Mikk Tereping, mtereping@kpmg.com

Tulumaksuseaduse muudatused

1. jaanuaril 2020 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, millest osa pärineb seaduseelnõust nr 705 ning osa seaduseelnõust nr 722.

705 SE muudatused puudutavad peamiselt püsivast tegevuskohast väljaviidava vara maksustamist (sealhulgas täpsustatakse korda, mille alusel määratakse kindlaks maksustatava vara maksubaas) ning sellega seotud täpsustusi ja maksustamist lahkumisel (nn exit tax), mida oleme varem kajastanud 2018. aasta oktoobrikuu Infokulleris.

722 SE muudatustega sätestatakse laevapere liikmete töötasu maksustamise kord fikseeritud maksubaasi alusel (olukorras, kus laevapere liikmed töötavad laeval, mille kogumahutavus on vähemalt 500, mida kasutatakse kaupade või reisijate rahvusvahelisel meritsi veol, välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonnas regulaarreise tegeval reisilaeval, ning mis kannab lepinguriigi lippu).

Lisaks rakendatakse 722 SE-ga laevaettevõtetele n-ö klassikalise tulumaksu asemel tonnaažitasu.

Eelnõudega on võimalik tutvuda siin ja siin.

Lisainfo: maksunõustaja Mikk Tereping, mtereping@kmpg.com

Uued standardid, tõlgendused ja muudatused 31. detsembril 2019 lõppevate aruandeperioodide kohta

Järgneb loetelu 1. jaanuaril 2019 või hiljem alanud aruandeperioodide suhtes kohaldatavatest standarditest, tõlgendustest ja muudatustest, mida peab esimest korda järgima finantsaruannetes, mis on koostatud Euroopa Liidus vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) põhjal.

IFRS 16 „Rendid” Veebiartikkel

IFRIC 23 „Ebakindlus tulumaksu käsitluses”  Veebiartikkel

Standardi IFRS 9 muudatus „Negatiivse kompensatsiooniga ettemaksed”  Veebiartikkel

Standardi IAS 28 muudatus „Pikaajalised huvid sidus- ja ühisettevõtjates” Veebiartikkel

Standardi IAS 19 muudatus „Plaani muudatus, kärbe või arveldus” Veebiartikkel

Iga-aastased IFRS-i edasiarendused 2015–2017 Veebiartikkel

Jõustumise kuupäev 1. jaanuar 2019

 

KPMG raamatupidamise nõustamisteenuste osakond saab teid aidata uute raamatupidamisstandardite rakendamisel.

Lisainfo: Raamatupidamisnõustaja ning audiitor Margus Olesk, molesk@kpmg.com

© 2021 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist