close
Share with your friends

Automatiseerimine on ettevõtete konkurentsivõimele määrava tähtsusega

Automatiseerimine on ettevõtete konkurentsivõimele määr

KPMG globaalne uuring näitas, et ettevõtted, millel puudub targa automatiseerimise arenguplaan kaotavad konkurentidele, kes on võtnud oma ärimudelis suuna targale automatiseerimisele läbi tehisintellekti, andmeanalüütika ja robootikalahenduste. Suuresti sama näitas ka käesoleva aasta alguses KPMG Baltics poolt Eestis läbiviidud digivõimekuse uuring.

1000

Seotud teemad

Automatiseerimine

KPMG üleilmne uuring “Surve vähendamine: targa automatiseerimise hetkeseis” (“Easing the pressure points: The State of Intelligent Automation”) näitas, et ettevõtted, kes ei rakenda piisavalt kiiresti äriprotsesside tarka automatiseerimist, ei suuda oma majandustulemustes konkurentidega sammu pidada kuna nende tootlus kannatab. Samas organisatsioonid, mis on suutnud tarka automatiseerimist nutikalt rakendada, naudivad tugevaid finantsnäitajaid.

KPMG International’i ja HFS Research’i uuringu käigus küsitleti 590 ärijuhti 13-s riigis ning intervjuude tulemus tuvastas selge korrelatsiooni parimate finantstulemuste ning targa automatiseerimise vahel. 64% uuringus osalenud ettevõtetest on käesoleval aastal tegemas automatiseerimisel suuri edusamme  ning samad ettevõtted paistavad silma ka tugevate tulemustega. Samas 59 protsendi nõrgemate finantsnäitajatega ettevõtetest on need, kellel kulub targa automatiseerimise rakendamiseks veel 2-5 aastat. Sealjuures pole kulude optimeerimine ainus targa automatiseerimise kasutegur, sest ühtlasi parandab see ka kliendikogemust ning nende suhtumist toote- ja teenusepakkujasse. Nutika andmeanalüütika juurutamisega oma ettevõtte protsessides kasvab omakorda plahvatuslikult organisatsiooni võimekus oma tegevusi paremini mõtestada, optimiseerida ning seeläbi tulusid kasvatada.

KPMG globaalne uuring näitas, et 52 protsenti ettevõtetest eraldavad targa automatiseerimise tarvis rohkem kui 10 miljonit dollarit, ent investeeringute maht kõigub erinevate tegevuste lõikes. Kõige rohkem investeeritakse finants- ja raamatupidamisvaldkonnas. Sealjuures olid tippjuhid optimistlikud automatiseerimise mõjude osas töökohtadele – pooled vastanutest leidsid, et automatiseerimine mõjutab vähem kui viiendikku nende töötajaskonnast. KPMG Balticsi andmeanalüütika eksperdi Raul Nugise hinnangul on automatiseerimisel oluline silmas pidada suurt pilti. „Kujundamaks tõhusat ja koherentset targa automatiseerimise strateegiat, mis suudaks kohaldada näiteks keerulisi tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaid, on oluline silmas pidada kolme komponenti: selged ärilised eesmärgid, vastav eelarve ning koordineeritud lähenemine,“ ütles Raul Nugis.

Aasta alguses läbiviidud KPMG Eesti organisatsioonide digitaalse võimekuse uuringu kohaselt leiavad pooled ettevõtete juhid, et digitaalsel võimekusel on olnud otsene mõju nende käibe kasvule ning koguni 64 protsenti juhtidest leidis, et organisatsiooni digitaalsel võimekusel on olnud otsene mõju tegevuskulude vähendamisele. Samas kõigest 20 protsenti vastajatest söandas end pidada sektori liidriks digitaliseerimises. Uuringu tulemused kinnitasid ühtlasi hüpoteesi, mille kohaselt on digiteerimine võimeline juba esimestel sammudel tooma käegakatsutavaid tulemusi. Innovatsioon pole kindlasti riskivaba, samas eduka digiteerimise kasutegur võib olla määrava tähtsusega konkurentsis ellu jäämiseks.

© 2020 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist