InfoKuller - september 2018

InfoKuller - september 2018

InfoKuller on KPMG uudiskiri, mis ilmub kord kuus ning annab asjatundliku ülevaate peamistest muudatustest maksu- jm seadustes ning ettevõtjale olulistest kohtulahenditest.

1000

Seotud teemad

KPMG InfoKuller - september 2018

Maksukorralduse seaduse muudatused

Valitsus saatis kooskõlastamisele seaduseelnõu, millega muudetakse ja täiendatakse kehtivat maksukorralduse seadust (MKS).

Eelnõuga muudetakse ja täpsustatakse maksuvõla mõistet, kaotatakse üksikjuhtumi ja revisjoni erisused, luuakse võimalus maksuvõla intressi vähendamiseks ajatamise korral jm. 

Seadus jõustub kahes osas: esimene osa 1. jaanuaril 2019 ja teine osa 1. jaanuaril 2020.

MKS-i muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Mikk Tereping mtereping@kpmg.com 

Käibemaksuseaduse muudatused

1. oktoobrist 2018 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, millega asendatakse seaduses mõiste krunt mõistega ehitusmaa. 

Ehitusmaa on maatükk, millel ei asu ehitist, välja arvatud tehnovõrk või -rajatis, ja mis on projekteerimistingimuste, detailplaneeringu või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille katastriüksuse sihtotstarve on üle 50 protsendi elamumaa või ärimaa või need ühiselt.

Praegu sõltub maksustamine maatüki võõrandamisel detailplaneeringu olemasolust, kuid ehitamiseks kavandatud maatükil ei ole alati detailplaneeringut vaja. Alates oktoobrist maksustatakse igasugust ehitusmaa müüki. Tegemist on käibemaksuga maksustatava tehinguga, millelt käibemaksu tasub nn tavakorras müüja. Ostjal on õigus ostmisel tasutud käibemaks sisendkäibemaksuna maha arvata, kui soetus on seotud edaspidiste maksustatavate tehingutega. Muudatus ei puuduta hoonestamata maatüki võõrandamist, kui sellele maatükile ei kavandata ehitamist. Selline tehing jääb ka edaspidi maksuvabaks. Oktoobrist muutub kehtetuks ka käibemaksuseaduse üleminekusäte, millega kohaldati maksuvabastust enne 1. maid 2004 soetatud maatükkidele. 

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com 

© 2022 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist