close
Share with your friends

InfoKuller - juuli 2018

InfoKuller - juuli 2018

InfoKuller on KPMG uudiskiri, mis ilmub kord kuus ning annab asjatundliku ülevaate peamistest muudatustest maksu- jm seadustes ning ettevõtjale olulistest kohtulahenditest.

1000

Seotud teemad

KPMG InfoKuller - juuli 2018

Madalama aktsiisimäära rakendamine gaasi-intensiivsetele ettevõtetele

Riigikogu saatis kooskõlastamisele ATKEAS’e muutmise seaduse eelnõu, millega rakendatakse gaas-intensiivsetele ettevõtetele maagaasi aktsiisi soodusmäära. 

Planeeritav madalam aktsiisimäär oleks 11,30 eurot 1000 kuupmeetri kohta. Sealjuures peab aktsiisisoodustuse saamiseks sellise ettevõtja gaasi-intensiivsus (s.o. tarbitud gaasi kogumaksumuse protsentuaalne osakaal ettevõtja loodud lisandväärtusest), olema loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal keskmiselt 13% või rohkem. 

Seadusemuudatus on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril 2019. 

ATKEAS’e muutmise seaduse eelnõu menetlusega on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Mikk Tereping mtereping@kpmg.com 

Maksuvabastuse laiendamine ühistranspordi kasutamise hüvitamisele

Riigikogu on juunis 2018. a võtnud menetlusse maaelukomisjoni poolt algatatud eelnõu, millega soovitakse erisoodustuse alt välja jätta kulutused, mida tööandja teeb töötajatele elu- ja töökoha vahel liikumisega seotud ühistranspordi, välja arvatud taksoveo, pileti hinna kompenseerimiseks. Komisjoni arvates ei ole tänane erisoodustusega maksustamise regulatsioon kooskõlas riigi üldise põhimõttega soodustada ühistranspordi eeliskasutamist. Samuti näeb komisjon, et maksuvabastuse laiendamine soodustaks põhiseadusest tulenevaid õigusi nagu ettevõtlusvabadus ja õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. 

Seadus on kavandatud jõustuma üldises korras. Tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu menetluskäiguga on võimalik tutvuda siin

Lisainfo: maksunõustaja Ave Rego averego@kpmg.com 

© 2020 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist