close
Share with your friends

Infokuller - mai 2018

Infokuller - mai 2018

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Seotud teemad

KPMG InfoKuller - mai 2018

Käibemaksuseaduse muudatused on osaliselt jõustunud

1. maist jõustusid käibemaksuseaduse muudatused, mis puudutavad erikorra alusel maksustatavate metalltoodete loetelu ja nendega seotud tehingute kohta arvete väljastamist, teise liikmesriiki osutatava teenuse maksuarvestuses kajastamise aega, maksuvabaks käibeks loetavate sotsiaalteenuste loetelu ja kasvuhoonegaaside heitkoguse ühiku võõrandamist.

1. oktoobrist jõustuvad muudatused, millega lisatakse seadusesse ehitusmaa mõiste, mis võetakse kasutusele senise termini krunt asemel. Ehitusmaana käsitatakse sellist kinnisasja tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses, millel ei asu ehitist, välja arvatud tehnovõrku või -rajatist, ja mis on projekteerimistingimuste, detailplaneeringu või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille katastriüksuse sihtotstarve on üle 50 protsendi elamumaa või ärimaa või need ühiselt.

Muudatusi tutvustasime ka jaanuaris ja märtsis ilmunud InfoKulleris. 

Käibemaksuseadus on kättesaadav siin.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com

Energiamahukatele ettevõtetele hakkab kehtima madalam aktsiisimäär

Riigikogus on teisel lugemisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muutmise seadus, millega soovitakse tõsta elektrointensiivsete ettevõtete konkurentsivõimet, rakendades sellistele ettevõtetele madalamat elektriaktsiisi määra. 

Planeeritav madalam aktsiisimäär oleks 0,5 eurot megavatt-tunni kohta, mis on ca 9 korda madalam hetkel kehtivast tavaaktsiisimäärast. 

Seaduse muudatus jõustub 1. jaanuaril 2019. 

ATKEAS-e muutmise seaduse eelnõu menetlusega on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Mikk Tereping mtereping@kpmg.com 

OECD täiendas finantskontode alase infovahetuse juhiseid

OECD kodulehel on uuendatud versioon käsiraamatust, mis annab praktilise ülevaate finantskontode alasest infovahetusest. Käsiraamatu puhul on tegemist dokumendiga, mida jooksvalt muudetakse ja täiendatakse.

Ülevaade OECD infovahetusega liitunud riikide kohta on kättesaadav OECD lehel siin.

OECD käsiraamatu uuendatud versioon on kättesaadav siin.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com 

© 2020 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist