close
Share with your friends

InfoKuller - aprill 2018

InfoKuller - aprill 2018

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Seotud teemad

Infokuller aprill 2018

Maksu- ja Tolliameti juhend: kuidas eristada dividendi, palka ja juhatuse liikme tasu

Maksu- ja Tolliameti juhendi eesmärgiks on selgitada, kuidas käituda olukorras, kus ettevõtte omanik maksab endale töötasu asemel dividende ning vähendab sellega sotsiaalmaksu ja –maksete arvel ettevõtte maksukoormust.

Tagamaks ettevõtjate võrdset kohtlemist, annab maksuhaldur seega omapoolseid suunised, kuidas maksustada mingit tüüpi tulu erinevates olukordades (näiteks miinimumpalk versus dividend, dividenditulu ilma palgata jm).

Juhendiga soovitakse muuta ettevõtete maksukäitumist ning vajadusel võetakse ühendust ühingu omanike ja juhatuse liikmetega, selgitamaks konkreetset olukorda, informeerimaks vastavaid isikuid ja arutlemaks maksuarvestust korrastamise üle. Samas on oluline märkida, et juhendil ei ole õiguslikku jõudu.

Juhendiga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: Joel Zernask, jzernask@kpmg.com

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde firmaautode deklareerimise korda

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde aasta algusest kehtima hakanud muudatusi, mis puudutavad ettevõttele kuuluva sõiduauto maksustamise korda ja deklareerimist maksuaruannetes.

2018. aastast sõltub firmaauto isiklikuks tarbeks kasutamisega kaasnev maksukohustus sõiduauto võimsusest. Kui tööandja sõiduautot ei ole võimalik kasutada erasõitudeks, siis tuleb selle kohta maanteeameti registris vastav märge teha ning tagada, et registri andmed on korrektsed (st erakasutust ei esine).

Samuti juhib maksuhaldur tähelepanu, et nende andmetel on toimunud rohkelt autode omanikuvahetusi ja need tehingud ei pruugi olla korrektselt maksuaruannetes kajastatud. Käibemaksuseaduse kohaselt on sõiduauto müük käibemaksuga maksustatav. Sõiduauto müügi korral ettevõttega seotud isikule tuleb muuhulgas jälgida, et tehing toimuks turutingimustel.

Artikkel on leitav siin

Lisainfo: Merike Oja, moja@kpmg.com

Kohtulahend: Päritud kinnistu tulumaks

Ringkonnakohtu otsus analüüsib kaasomandina päritud kinnistu osa müügist saadava kasu tulumaksuga maksustamise õiguspärasust. Õde (kaebaja) ja vend pärisid kaasomandisse kinnistu. Kaasomand lõpetati kokkuleppega, mille tulemusel sai kinnistu ainuomanikuks vend, kes maksis õele kinnistu osa loovutamise eest kompensatsiooni. Vara võõrandamisel arvas õde ekslikult, et kuna tulumaksuseaduse kohaselt pärandi vastuvõtmist tulumaksuga ei maksustata, siis ei maksustata ka sellise vara võõrandamisest saadud kasu. Maksuotsuse vaidlustamisel rõhus õde korduvalt ka sellele, et tema olukord on ebaõiglane võrreldes vennaga, kes samuti päris osa kinnistust, kuid kellelt tulumaksu tasumist ei nõuta.

Ringkonnakohus nõustus, et pärandvara vastuvõtmist tulumaksuga ei maksustata, kuid selgitas, et antud juhul oli tegemist juba vastuvõetud pärandvara võõrandamisega. Sellele tehingule maksuvabastus enam ei laiene, mistõttu kuulub vara võõrandamisest saadud kasu maksustamisele tulumaksuseaduse § 15 lg 1 kohaselt. Seetõttu ei ole kaebaja olukord ka venna omaga võrreldav, sest vend ei ole vastuvõetud pärandvara võõrandanud.

Ringkonnakohtu lahendiga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin, erosin@kpmg.com

© 2020 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist