close
Share with your friends

Infokuller - veebruar 2018

Infokuller - veebruar 2018

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Seotud teemad

KPMG Infokuller - veebruar 2018

Tulumaksuseaduse muudatused

Riigikogus läbis esimese lugemise Reformierakonna algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga soovitakse tulumaksuvaba miinimumi suuruse arvestamise aluseks võetavate tulude hulgast välja jätta tulumaksuseaduse §-des 19, 20 ja 20 1 nimetatud pensionid, kindlustushüvitised ja kohustusliku kogumispensioni maksed, millelt on tulumaks kinni peetud. Eelnõu vastuvõtmisel jääksid pensionid endiselt maksustatavaks, kuid ei läheks arvesse maksuvaba tulu vähendamisel. 

Eelnõuga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin erosin@kpmg.com

Kohtulahend: Raske hooletus võib tuua vastutusotsuse

Riigikohus otsustas, et maksuhalduril on õigus nõuda pankrotistunud äriühingu maksuvõla tasumist selle juhatuse liikmelt. Maksuvõlg, mille tasumist maksuhaldur nõudis, oli valdavalt tekkinud töötasu väljamaksetelt deklareeritud, kuid tasumata jäetud maksukohustustest. Äriühing jättis maksukohustuse täitmata, sest tema palgakulud ületasid käivet. Kuna äriühing jätkas sellises olukorras tegevust, suurendades muuhulgas töötajate arvu, leidsid nii maksuhaldur kui kohtud, et juhatuse liikme käitumist tuleb käsitleda raske hooletusena. Seega esines maksuvõla ja juhatuse liikme kohustuste täitmata jätmise vahel põhjuslik seos, mistõttu on vastutusotsuse tegemine juhatuse liikmele õigustatud.

Lahendiga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin erosin@kpmg.com

© 2020 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist