close
Share with your friends

Avatud pangandus pakub uusi võimalusi

Avatud pangandus pakub uusi võimalusi

Euroopa pankadel on hetkel kiired ajad valmistudes teise makseteenuste direktiivi (PSD2) nõuete täitmiseks. Uue direktiivi kohaselt peavad pangad võimaldama kolmandatele osapooltele juurdepääsu klientide andmetele, kuid samas säilitama andmete privaatsuse ja küberturvalisuse ning hoidma ära pettusi ja finantskuritegusid. Samaaegselt avab direktiiv turu teenusepakkujatele, kes osutavad e-kaubanduse arendamise vajadustest lähtuvalt uut tüüpi innovaatilisi makseteenuseid – makse algatamise teenust ja kontoteabe teenust.

1000
Eero Kaup

Partner, vandeaudiitor

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

Avatud pangandus

Jõustumine

Liikmesriikidel tuli teine makseteenuste direktiiv oma seadusandluses vastu võtta hiljemalt 13. jaanuariks 2018. Eesti on vastavad muudatused oma seadusandluses juba ära teinud. Uute teenuste täielik rakendumine toimub peale Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) poolt välja töötatavate tehniliste standardite vastuvõtmist, mis eeldatavasti toimub 2019. aasta septembris. 

Uued turule sisenejad

Turule sisenejaid võib olla palju ja nad võivad olla mitmesugused ettevõtted, näiteks senised nišipangad, jaemüügiettevõtted, fintech start-up’id  ja suured tehnoloogiaettevõtted (Google, Apple, Facebook jt). Nimetatud ettevõtted võivad hakata pakkuma senistele pangaklientidele paremat maksekogemust, püüda kliente isikustatud pakkumiste abil ning uute elustiili puudutavate teenustega. See omakorda võib mõjutada klientide lojaalsust. Selleks, et toime tulla muutunud turuolukorraga, kus jagatakse andmeid ja kliente, peavad traditsioonilised pangad mõtlema sellele, kuidas püsida konkurentsis ning olla innovaatilised. 

Pangad peavad kohanema

Pangad peavad endale tunnistama, et ärikeskkond on muutumas. Senisest enam tuleb tähelepanu pöörata klientide ja konkurentsivõime analüüsimisele. Põhjalik analüüs võib aidata tuvastada peamisi turule sisenejaid, nende võimalikke tooted ja taktikat ning aidata mõista, milliseid kliente uued turule sisenevad ettevõtted püüavad. Eriti oluline pankade jaoks on eristada kliendisegmente ja mõista klientide vajadusi, aru saada, mis mõjutab klientide käitumist ja motiveeritust ning kuidas kliendid suhtuvad avatud pangandusse ja oma praeguse panga toodetesse. Pankade jaoks annab taoline analüüs aimu muutuste mõjust nende praegusele tegevusele ja tulevastele strateegiatele. 

Mis võimalusi pakub avatud pangandus?

Avatud pangandus pakub mitte-pankadele ja fintech start-up'idele hulgaliselt uusi võimalusi tulla finantsteenuste turule. Avatud andmevahetusele üleminek võimaldab kolmandatele osapooltele juurdepääsu finantsturule ilma pankadele kohustusliku regulatiivse koormata.

Ka pankadele ei kujuta juurdepääsu avamine pangainfole endast ainult ohtu, vaid see avab neile ka uusi võimalusi. Pangad saavad teada, kui palju raha kulutavad nende kliendid teistes pankades ja kui tihti kasutavad nad krediitkaarte. Seda teavet võib kasutada kaasaegse digitaalse rahakoti teenuse osana. Selle puhul pääsevad kliendid kõikidele oma kontodele ligi ühe pangarakenduse kaudu. Nad saavad kiiresti ülevaate oma eelarvest ja kulutustest, näevad oma hetkesaldosid, saavad teavitusi lähenevate maksekuupäevade kohta jpm.
Samuti pakub avatud pangandus pankadele võimaluse teha koostööd fintech start-up’idega või investeerida innovatsiooni, et saavutada ajaline edumaa ja tuua oma teenused kiiresti turule. 

Avatud pangandus on võimalus hinnata oma tegevusmudelit ja tehnoloogilisi võimalusi, et olla valmis innovatsiooniks ja kohandumiseks uute mängureeglitega. Nii pangad kui uued turule sisenejad peaksid välja töötama strateegia oma konkurentsieelise suurendamiseks. Et muutunud turuolukorraga paremini toime tulla, on võimalik kaasata KPMG eksperte, kellel on vastava valdkonna põhjalik kogemus. 

© 2020 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist