Mida toob kaasa valitsuse uus maksupakett? - KPMG | EE
close
Share with your friends

Mida toob kaasa valitsuse uus maksupakett?

Mida toob kaasa valitsuse uus maksupakett?

1. jaanuaril 2018 jõustuvad mitmed maksumuudatused, mille eesmärk on ühelt poolt ajendada ettevõtjaid kasumit jaotama ning teiselt poolt piirata kontsernisiseste laenude andmist.

1000

Seotud teemad

Valitsuse uus maksupakett

Madalam maksumäär regulaarsetele dividendidele

Tõenäoliselt kõige olulisemaks ja suuremaks muudatuseks uues maksupaketis on madalam maksumäär regulaarselt makstavatele dividendidele. See tähendab seda, et Eestis saab registreeritud ettevõte alates 2019. aastast rakendada 1/3-le 2018. aastal makstud dividendist 14%-list tulumaksumäära. 2020. aastal rakendub madalam määr 2/3-le varasema kahe aasta keskmisest dividendist ning 2021. aastal saab madalamat maksumäära rakendada dividendile, mis ei ületa kolmel eelneval aastal makstud keskmist dividendi. 

Maksusoodustust saab ettevõte rakendada vaid oma äritegevuse käigus teenitud kasumile. Seega ei laiene maksusoodustus tütarettevõttelt saadud ja edasi makstud dividendidele. Lisaks ei saa ettevõte selliseid dividende arvestada varasemate perioodide keskmise dividendi arvutamisel. 

Kui dividende makstakse füüsilisest isikust aktsionärile või osanikule, tuleb väljamakse tegijal pidada väljamakselt veel täiendavalt kinni 7% suurune tulumaks, kuid kuna kinnipidamine toimub n-ö netodividendilt, on lõplik tulumaksumäär füüsilisest isikust aktsionäri või osaniku jaoks endiselt ca 20%. 

Aruandlus- ja tõendamiskohustus kontsernisiseste finantstehingute korral

Uuel aastal on residendist äriühing kohustatud üks kord kvartalis esitama maksuhaldurile deklaratsiooni eelmises kvartalis seotud osapooltele antud laenude ning nende tagastamise kohta. 

Aruandluskohustus on seotud järgmise aasta 1. jaanuaril tulumaksuseadusesse lisanduva §-ga 502, mis sätestab, et residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolude kohaselt võib tegemist olla varjatud kasumieraldisega. 

Samuti peab oma emaettevõttele või emaettevõtte teisele tütarettevõttele laenu andnud maksumaksja tõendama, et laenu saaja on võimeline laenu tagasi maksma ning kavatseb seda teha. Tõendamiskohustus kehtib siis, kui laenu tähtaeg on pikem kui 48 kuud ning laen on antud või laenu olulisi tingimusi on muudetud alates 1. juulist 2017. Tõendite esitamiseks annab maksuhaldur vähemalt 30 päeva. Märkimist väärib veel asjaolu, et praegu puuduvad selged juhised, kuidas ja millega eespool nimetatut tõendada. 

Krediidiasutuste avansilised maksed

Aruandlus- ja tõendamiskohustus ei kehti krediidiasutustele, sest nende jaoks kehtestatakse eraldi regulatsioon. Uue maksupaketiga pannakse pankadele ja mitteresidendist krediidiasutuste Eesti filiaalidele tulumaksu avansilise maksmise kohustus. Sisuliselt tähendab see seda, et panku hakatakse maksustama sarnaselt nn klassikalisele tulumaksusüsteemile, mille puhul sõltub maksukohustuse suurus raamatupidamise aruandes näidatud kasumist, mitte makstud dividendidest. 2018. aastast alates peavad krediidiasutused tasuma 14%-list tulumaksu eelmises kvartalis teenitud kasumilt. Maksustatavat kasumit vähendatakse eelmistes kvartalites teenitud kahjumite arvelt. Kahjumit saab edasi kanda kuni 5 aastat.

Lisainfo:

Mikk Tereping

Maksunõustajatel

626 8722

mtereping@kpmg.com

 

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

Küsi pakkumist