Infokuller - oktoober 2017 - KPMG | EE
close
Share with your friends

Infokuller - oktoober 2017

Infokuller - oktoober 2017

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Seotud teemad

KPMG Infokuller - oktoober 2017

InfoKuller - ülevaade muudatustest õigusaktides

Seekordses InfoKulleris tutvustame plaane, mille eesmärk on viia ellu suurim muudatus EL-i käibemaksustamise reeglites. Lisaks räägime riikidevahelisest infovahetusest ja ühest uuest topeltmaksustamise vältimise lepingust. Samuti leiate InfoKullerist ka kokkuvõtte kohtulahendist.

Head lugemist!

EL vaatab ümber käibemaksustamise põhimõtteid

Euroopa Komisjon teavitas avalikkust plaanidest, mille eesmärk on viia ellu suurim muudatus EL-i käibemaksustamise reeglites.

Muudatuste paketi lõppeesmärk on maksustada tehinguid ainult sihtkohariigis. See tähendab seda, et liikmesriikide vaheline kaubandus maksustatakse sarnaselt sellele, kuidas maksustatakse kaupa siseriiklikult. Sõltumata sellest, kas kaup müüakse liikmesriikide vahel või siseriiklikult, maksustatakse tehing kauba sihtkohariigi käibemaksumääraga. See printsiip põhineb ühe akna süsteemil (One-Stop Shop), st kõik käibemaksukohustused täidetakse ühe riigi kaudu. Esimeses etapis on plaanis muudatust kohaldada ainult kaupadele ja alles teises etapis laiendada seda teenustele. Üleminekul esimesest etapist teise kohaldatakse mitmeid lühiajalisi meetmeid, mis võimaldavad järgida kehtivaid maksustamispõhimõtteid siis, kui tehingud toimuvad selleks volitatud ettevõtjate vahel. Ülemineku perioodil kehtivad selliste ettevõtjate jaoks erisätted, mis on sarnased praegustele põhimõtetele ühendusesisestes tehingutes, kolmnurktehingutes ja kauba toimetamisel kliendile teises liikmesriigis asuvasse lattu.

Euroopa Komisjon jätkab muudatuste paketi arutamist liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga.

Samuti tõi Euroopa Komisjon välja tehtud edusammud, mille tulemusena peaksid muutuma väikeettevõtjatele kehtivad e-kaubanduse reeglid lihtsamaks, e-väljaannete maksustamine sarnaseks paberkandjal väljaannetega ja rakenduma ajutine üldise pöördmaksustamise põhimõte üle 10 000 euro suuruste tehingute puhul. Neid ettepanekuid arutatakse praegu Euroopa Nõukogus.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com

Riikidevaheline infovahetus muudab maksuametite töö efektiivsemaks

OECD kodulehel on esitatud infot selliste riikide kohta, mis on kinnitanud, et on valmis vahetama infot finantskontode kohta. Infovahetus toimub, kui infot vahetavates riikides on lisaks kahe- või mitmepoolsetele koostöö kokkulepetele kehtestatud siseriiklik regulatsioon. Ülevaade infovahetusega liitunud riikide kohta on siin. Infovahetuse esimese ringiga on liitunud 49 riiki ja järgmisel aastal liitub arvatavasti veel 53 riiki.

Riikidevahelise infovahetuse paranemine aitab maksu- ja tolliametil välisriigist saadavaid tulusid kontrollida. Sellele viitab ka maksu- ja tolliameti hiljutine pressiteade, mis on seotud füüsilise isiku tuludeklaratsioonides esitatud andmete järelkontrolliga. Maksu- ja tolliameti pressiteadet saab lugeda siit.

Lisainfo: maksunõustaja Merike Oja moja@kpmg.com

Eesti ja Jaapani vaheline topeltmaksustamise vältimise leping

30. augustil 2017 allkirjastasid Eesti ja Jaapan lepingu, mille eesmärk on vältida tulumaksudega topeltmaksustamist ning tõkestada maksudest hoidumist ja maksupettusi. Leping ei ole veel jõustunud.

See jõustub pärast seda, kui mõlema riigi parlamendid on selle ratifitseerinud ning diplomaatilised noodid on vahetatud.

Eesti ja Jaapani vahel sõlmitud lepingu eestikeelset tõlget ei ole veel avaldatud. Ingliskeelne tekst on esitatud rahandusministeeriumi kodulehel.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin erosin@kpmg.com

Kohtulahend: Osalemine maksupettuses variühingute kaudu

27. septembril tegi Riigikohus otsuse asjas nr 3-14-53226. Kaebaja vaidlustas kohtus maksuhalduri seisukoha, mille kohaselt kajastas kaebaja kahelt Eesti äriühingust tarnijalt saadud arveid oma raamatupidamises maksueelise saamise eesmärgil. Maksuhalduri hinnangul teadis kaebaja, et need tarnijad ei olnud kauba tegelikud müüjad. Seetõttu puudus kaebajal ka õigus nende arvete alusel sisendkäibemaksu maha arvata. Lisaks sellele, et maksuhaldur nõudis deklareeritud sisendkäibemaksu vähendamist, määras maksuhaldur äriühingule ka tulumaksu tasumise kohustuse, sest käsitles tarnijate arvetel näidatud käibemaksu tasumist ettevõtlusega mitteseotud kuluna.

Tallinna Ringkonnakohus leidis samas asjas varem, et kuigi tarnijate tehingutesse kaasamisel oli muu hulgas usutav majanduslik eesmärk, ei välista see paralleelse eesmärgina soovi saada maksueelist. Kohus nõustus seega maksuhalduri seisukohaga, et äriühing osales maksupettuses. Ringkonnakohtu otsusega nõustus ka Riigikohus.

Riigikohtu otsusega on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin erosin@kpmg.com

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

Küsi pakkumist