Mida toob kaasa üleilmne finantskontode teabevahetus? | KPMG | EE
close
Share with your friends

Mida toob kaasa üleilmne finantskontode teabevahetus?

Mida toob kaasa üleilmne finantskontode teabevahetus?

2017. aastal jõustus regulatsioon, mille kohaselt on finantsasutustel seadusest tulenev kohustus koguda ja edastada maksu- ja tolliametile teavet teise riigi maksuresidentide finantskontode kohta, mis on seotud rahaliste vahendite hoidmisega, sealhulgas arveldus- ja väärtpaberikontode kohta.

1000

Seotud teemad

KPMG juhtide uudiskiri finantskontode teabevahetus

Üleilmne finantskontode teabevahetus

2017. aastast jõustunud regulatsiooni kohaselt on finantsasutustel seadusest tulenev kohustus koguda ja edastada maksu- ja tolliametile teavet teise riigi maksuresidentide finantskontode kohta, mis on seotud rahaliste vahendite hoidmisega, sealhulgas arveldus- ja väärtpaberikontode kohta. 

Kellele regulatsioon laieneb?

Eesti finantsasutustele: pankadele, kindlustusseltsidele, investeerimisühingutele. 

Teabevahetus puudutab mitteresidendiks olevate füüsiliste ja juriidiliste isikute finantskontosid, samuti muude juriidilise isiku staatuseta ühenduste kontosid.

Mis muutub võrreldes varasemaga?

Maksuhaldurid hakkavad vahetama teavet kõikide mittemaksuresidentide finantskontode kohta (Automatic Exchange of Information AEOI) lisaks senisele USA isikutega seotud teabevahetusele. Teabevahetus toimub riikidega, kes on ühinenud OECD maksualase teabevahetuse kokkuleppega. Kohustus vahetada teavet teise riigi maksuresidentide finantskontode kohta sätestatakse eesmärgiga vähendada isikute võimalusi varjata maksuhalduri eest oma võimalikke maksustatavaid tulusid. 

Millal tuleb aruandeid esitada?

Maksualase teabevahetuse seaduse § 86 lõikes 3 on sätestatud aruandekohustusliku Eesti finantsasutuse kohustus koguda eelnevat aastat puudutav teave elektroonsele deklaratsioonile ning esitada see iga aasta 30. juuniks Maksu- ja Tolliametile.

Esimest korda tuleb esitada aruanne Eestis 2016. andmete kohta juba 30. juuniks 2017.

Kuidas näeb välja teabe kogumise protsess?

  1. Tuvastada kontod, mille osas on finantsasutustel aruandekohustus.
  2. Koguda kokku teabevahetuse jaoks vajaminev finantskontosid (nt pangakonto, väärtpaberikonto, kindlustusleping) puudutav maksualane teave (nt arveldus- või väärtpaberikonto kontoomaniku andmed ja kontol hoitava summa suurus). 
  3. Edastada konto ja konto omanikuga seonduvad andmed kord aastas Maksu- ja Tolliametile. 

Kuidas esitada nõuetekohaseid aruandeid?

Nõuetekohases formaadis informatsiooni edastamine Maksu- ja Tolliametile võib osutuda keeruliseks väljakutseks ilma usaldusväärse tehnoloogilise lahenduseta. KPMG on selleks välja töötanud globaalse tarkvaralahenduse KPMG AEOI Reporting, mis lihtsustab kogu aruandluse protsessi ja raportite esitamist. 

Kuidas KPMG AEOI Reporting töötab?

KPMG AEOI Reporting on tööriist, mille abil saab andmed töödelda OECD aruandlusstandardile vastavasse formaati sõltumata riigist, kus aruandluse esitamise kohustus on tekkinud ning võttes arvesse erinevate riikide aruande esitamise tähtaegu, faili formaate, andmestikke ja esitamise viise. Samas teostada esitatavate andmete valideerimise vigaste või puuduvate andmeväljade tuvastamiseks, mis võivad saada takistuseks aruande esitamisel. Lisaks on mugav võimalus jälgida aruande esitamise protsessikulgu ka juhul, kui aruande esitamise kohustus on erinevates riikides. 

KPMG AEOI Reporting tööriista eelised:

  • loob esitamiseks valmis aruande eeldamata kasutajalt XML või aruandevormide mõistmist
  • automaatsed reaalajas muudatused 
  • teostab reaalajas andmete valideerimise 
  • annab andmemuudatuste logi ja loetava aruande esitatud informatsiooni kohta

Lisainfo:

Merike Oja

maksunõustaja

moja@kpmg.com

tel: 626 8787

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm