InfoKuller - aprill 2017 | KPMG | EE
close
Share with your friends

InfoKuller - aprill 2017

InfoKuller - aprill 2017

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Seotud teemad

KPMG InfoKuller - aprill 2017

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht)

Eesti e-residentsuse projekti eesmärk on hõlbustada välisriikide isikutel Eestis pakutavate e-lahenduste kasutamist, sh võimaldada asutada juriidilisi isikuid ning kuuluda nende juhtorganitesse. Kehtiva seaduse kohaselt peab Eesti juriidiliste isikute asukoht olema Eestis. Teatud äriühingute – osaühingute, aktsiaseltside ja tulundusühistute – asukohana vaadeldakse praegu üksnes juhatuse asukohta, mis peab seetõttu samuti asuma Eestis. 5. aprillil võeti vastu seadusemuudatus, millega kaotatakse nõue, et Eesti äriregistrisse kantud teatud äriühingute juhatus peab asuma Eestis. See tähendab seda, et alates 15. jaanuarist 2018, mil seadus jõustub, on peaaegu kõiki Eesti juriidilisi isikuid võimalik juhtida ka välisriigist (eelnõu näeb ette teatud erisused kirikutele ja kogudustele ning finantssektori ettevõtjatele). Eelnõu kohaselt tuleks juhatuse „välisriigis asumist“ mõista kohana, kus juhatus teostab ühingu igapäevast juhtimist.

Kui juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, tuleb juriidilisel isikul määratleda kontaktisik, kes on õigustatud vastu võtma juriidilisele isikule suunatud tahteavaldusi ja menetlusdokumente. Kui kontaktisikut ei määrata, võidakse juriidiline isik sundlõpetada. Kontaktisikuks kvalifitseeruvad eelnõu kohaselt järgmised isikud: notar, notaribüroo, advokaat, advokaadibüroo, vandeaudiitor ja audiitorettevõtja. Ühtlasi on sobilik mitteresidendi maksuesindaja (maksukorralduse seaduse § 81 tähenduses) ning usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja (rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus § 7). 

Lisainfo: maksuvaldkonna juht Joel Zernask jzernask@kpmg.com 

 

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

Rahandusministeerium on algatanud eelnõu, mille eesmärk on lihtsustada füüsiliste isikute tulude maksustamist.

Eelnõuga viiakse sisse täiendused kogumispensionide seadusesse, krediidiasutuste seadusesse, maksukorralduse seadusesse, ravikindlustuse seadusesse, sotsiaalmaksuseadusesse, tulumaksuseadusesse, täitemenetluse seadustikku, tööturuteenuste ja –toetuste seadusesse, töötuskindlustuse seadusesse ning töövõimetoetuse seadusesse. 

Eelnõu eesmärk on lihtsustada kahe füüsilise isiku vahelisest teenuse osutamisest ja kauba müügist saadud tulult tekkiva maksukohustuse täitmist. Selleks kehtestatakse maksustamise erikord, mille puhul toimub maksustamiseks vajalike andmete esitamine ja maksukohustuse täitmine automaatselt – Maksu- ja Tolliamet hakkab ise saama informatsiooni pangakontole laekunud summade kohta ning broneerib vastava maksu osa. 

Maksustamiskorra valimiseks tuleb maksumaksjal avada pangas ettevõtluskonto. Füüsiline isik on valinud maksustamise erikorra, kui ta hakkab kasutama ettevõtluskontot. Halduskoormus on viidud võimalikult madalale – maksumaksjal ei ole kohustust pidada raamatupidamisarvestust ega esitada maksudeklaratsioone.

Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Lisainfo: maksuvaldkonna juht Joel Zernask jzernask@kpmg.com

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm