Ettevõtte ümberkujundamine digitaalseks äriks | KPMG | EE
close
Share with your friends

Ettevõtte ümberkujundamine digitaalseks äriks

Ettevõtte ümberkujundamine digitaalseks äriks

Neljanda tööstusrevolutsiooni tulekuga on jõudnud kätte põnev ja kiire tehnoloogia arengu ja muutuste aeg. Iga päev võetakse kasutusele aina rohkem uuenduslikke tehnoloogiaid nagu Internet of Things, Machine Learning, Autonomous Vehicles, Cloud, Fintech jne. Mainitud lahendused sillutavad teed uutele ärimudelitele ja loovad võimaluse ümberkujundada ettevõtteid digitaalseteks ärideks, optimeerides tegevusi, luues uusi teenuseid ja tooteid.

1000

Seotud teemad

Juhtide uudiskiri - Industry

Tööstus 4.0 mõjutab kõiki tööstusharusid, kes kasutavad oma igapäevatöös arvuteid, internetti ja mobiilseid seadmeid. Küsimus pole selles, keda see muutus mõjutab, vaid pigem kui palju ja mida selleks teha tuleks.

KPMG ja Harvey Nash poolt läbi viidud IT-juhtide küsitlusest selgus, et 62% ärisid juba on või järgnevate aastate jooksul mõjutab tehnoloogia hüppeline areng. Siiski küsitluse kohaselt ainult 27% vastanutest on selleks teinud eeltööd ja omab digitaalse arengu jaoks strateegilist plaani.

Kui kiirelt arenevad start-up-id kõrval jätta, valmistab ettevõtete teenuste ja toodete kiire digitaliseerimine enamus juhtide jaoks tõsiseid väljakutseid, kuna tegemist on ettevõtte-ülese muutusega. Ettevõtte digitaliseerimine on enamat kui uue tarkvara ja riistvara kasutusele võtmine, see mõjutab otseselt kuidas ettevõtetes tööd tehakse ja sellega kaasnevaid äriprotsesse. Digitaliseerimine loob keskkonna innovatsiooniks äritegevuses, toodete ja teenuste arendamises ning protsesside optimeerimiseks. Sellisel tasemel muudatus eeldab terve ettevõtte kaasamist, nii IT-osakonda kui ka juhtkonda. Tehnoloogiliste uuenduste kõrval tuleb keskenduda ka ettevõtte tegevusvaldkonnale ja võimalustele ümber korraldada oma tegevusmudel ning struktuur. Vajadusel tuleb luua uusi ametikohti, koolitada olemasolevaid töötajaid kasutama uut tehnoloogiat ja leida uusi müügikanaleid. Võitjad on need, kes suudavad kiirete muutustega sammu pidada.

Ettevõtteülene ümberkujundamine ei ole lihtne ning see võtab aega, seetõttu tuleks selle planeerimisega koheselt algust teha. Aga enne kui uusi tehnoloogilisi lahendusi hakatakse ostma, tuleb hoolikalt läbi mõelda, milline on soovitud lõpptulemus ja kuidas selleni jõuda. Kuna alguses ei pruugi olla päris selge mida, kuidas ja kas üldse teha tuleks, peaks esmalt alustama oma ettevõtte digitaalse võimekuse ja ümberkujundamise valmisoleku hindamisega.

Kui ettevõte on enda jaoks ära defineerinud soovitud lõpptulemuse saab KPMG digitaalse võimekuse hindamise ja tuleviku lahenduste planeerimisel abiks olla. Seejärel omab ettevõte ülevaadet enda digitaalsest võimekusest ja saab selle info põhjal otsustada, milliseid investeeringuid tasub teha tehnoloogia uuendamiseks või uute lahenduste kasutusele võtmiseks.

KPMG digitaalse võimekuse valmisoleku hindamise käigus antakse ülevaade, milline võimekus ettevõttel digitaalseks muundumiseks on ja mis on peamised kitsaskohad, millele tuleks esmalt tähelepanu pöörata. Hindamise käigus vaadatakse tehnoloogia osakaalu strateegias; töötajate valmisolekut tehnoloogilisteks muutusteks; olemasolevate lahenduste võimekust ja ettevõtte juhtimist tervikuna.

Digitaalse muutumise võimekusest on väga hea näide Eestis kasutuselolev digitaalne isikutunnistus ehk ID-kaart. Isiku elektroonne tuvastamine kaotas vajaduse isikul füüsiliselt viibida konkreetses asukohas vastava toimingu tegemiseks. Näiteks ei ole enam vajalik panga ülekande tegemiseks panka kohapeale minna, ülekannet saab mugavalt teha asukohast sõltumatult sekundite jooksul internetipanga või mobiilirakenduse vahendusel.

Lisainfo:

Ivar Anton
IT nõustaja
tel 667 6801
ivaranton@kpmg.com

© 2019 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm