KPMG uudiskiri - september 2016

KPMG uudiskiri - september 2016

Valminud on KPMG uudiskirja sügisnumber. Neli korda aastas ilmuvas väljaandes toome teieni uudiseid strateegilise, riski- ja finantsjuhtimise valdkondadest. Head lugemist!

1000

E-post

Seotud teemad

KPMG uudiskiri september 2016

Septembri uudiskirja teemad:

  • Maksuekspert Joel Zernask saab KPMG partneriks
  • KPMG ja Tööandjate Keskliidu ekspordiuuring 
  • Isikuandmete töötlemise uus reeglistik
  • Pettused ja nende ennetamine
  • KPMG globaalne tippjuhtide uuring: Aeg muutusteks
  • Eesti on kolme efektiivseima eurotoetuste kasutaja hulgas
  • KPMG ärinõustajate meeskonnaga on liitunud Juta Saarevet

 

Maksuekspert Joel Zernask saab KPMG partneriks

KPMG Kesk- ja Ida-Euroopa (Central & Eastern Europe, CEE) juhtkond kinnitas KPMG Baltics OÜ maksuvaldkonna juhi Joel Zernaski KPMG CEE partneriks alates 1. oktoobrist 2016. Loe lähemalt

Lisainfo:

Joel Zernask

maksuteenuste valdkonna juht

tel 626 8791

jzernask@kpmg.com

 

KPMG ja Tööandjate Keskliidu ekspordiuuring

Enamik majandusotsuste tegijatest nõustub, et Eesti edasine jõukuse kasv ja areng sõltuvad ekspordist. Hoolimata üksikutest edulugudest pole aga suurt läbimurret toimunud. Just seepärast korraldab KPMG Baltics koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga ekspordi-valdkonnale pühendatud uuringu, mille peamine eesmärk on leida lennukaid ideid ja uudseid lahendusi Eesti eksporditegevuse arendamiseks ja laiendamiseks. Uuringu tulemuste avalik tutvustus toimub novembri alguses. Loe lähemalt 

Lisainfo:

Hanno Lindpere

nõustamisteenuste valdkonna juht

tel 626 8708

hlindpere@kpmg.com

 

Isikuandmete töötlemise uus reeglistik

Selle aasta kevadel võeti Euroopa Liidus vastu isikuandmete kaitse üldmäärus („General Data Protection Regulation“, GDPR), millega asendatakse 1995. aastast pärinev andmekaitsedirektiiv. GDPR on liikmesriikidele otsekohalduv ning rakendub juba pooleteise aasta pärast ehk 2018. aasta mais.

GDPR-i mõju on äärmiselt laiaulatuslik, kuna uued põhimõtted kehtivad kõigile EL-i ettevõtjatele ja organisatsioonidele, kes isikuandmeid töötlevad, samuti neile väljaspool EL-i asutatud ettevõtetele, kes töötlevad EL-is olevate andmesubjektide isikuandmeid seoses kaupade ja teenuste pakkumisega EL-is. 

Kuna GDPR-i mõju ettevõtetele on ulatuslik ning trahvid rikkumise eest märkimisväärsed, tuleks isikuandmete kaitsega seotud tegevused seada prioriteediks ning alustada ettevalmistustöödega juba praegu. Loe lähemalt

Lisainfo:

Sirli-Kristi Käpa 

KPMG Advokaadibüroo vanemjurist

tel 667 6805

sirli-kristi.kapa@kpmglegal.ee

 

Pettused ja nende ennetamine

Viimase aasta jooksul on KPMG (sise)audiitorid ja nõustajad oma töös puutunud üha enam kokku pettusejuhtumitega ettevõtetes. Paljudel sellistel juhtudel ei osale omanikud ettevõtte juhtimises (asudes sageli hoopis välismaal), ettevõtte eesotsas on kohalik tegevjuht, kellele on antud väga suur tegevusvabadus, ning omanikud saavad kogu ettevõttega seotud info vaid tegevjuhilt või tema täieliku kontrolli all olevatelt töötajatelt.

Oma kogemustele tuginedes annavad meie siseauditi spetsialistid nõu, kuidas sellelaadsetes ettevõtetes märkimisväärselt vähendada ebameeldivate üllatuste tõenäosust ja pettustest tekkivat võimalikku kahju. Pettustest ettevõtetes ja nende ennetamisest loe lähemalt siit.

Lisainfo:

Viljar Alnek

siseauditi teenuste juht

tel 626 8751

valnek@kpmg.com

 

KPMG globaalne tippjuhtide uuring: Aeg muutusteks

Üks suuremaid majanduskeskkonna paradokse on see, et me investeerime palju nii ärijuhtimisse, inimeste koolitamisse kui ka üldisesse juhtimise kvaliteedi tõusu, kuid jätkuvalt kurdetakse ettevõtetes juhtimise kehva kvaliteedi üle. Miks see nii on?KPMG globaalsest tippjuhtide uuringust "Now or never. 2016 Global CEO Outlook" selgub, et kuigi juhid on mures ja enamik neist tunnistab, et saabuvate muutuste juhtimiseks puudub neil kogemustepagas minevikust, on nad samas ka optimistlikud ja usuvad, et teevad õiget asja – 99% juhtidest kinnitab, et nad tegelevad talentide arendamisega. Loe lähemalt

Uuringuga saab tutvuda siin 

Lisainfo:

Hanno Lindpere

nõustamisteenuste valdkonna juht

tel 626 8708

hlindpere@kpmg.com

 

Eesti on kolme efektiivseima eurotoetuste kasutaja hulgas

KPMG poolt korraldatud uuringust selgub, et Kesk- ja Ida-Euroopas kasutasid lõppenud, 2007.–2015. aasta eelarveperioodil Euroopa Liidu struktuurifondide raha kõige efektiivsemalt Eesti, Leedu ja Sloveenia

Toetuste kasutamise efektiivsust näitab eraldatud ja väljamakstud toetussummade vahe, mis 2015. aasta lõpu seisuga oli kõige parem Leedul (0%), Sloveenial (2%) ja Eestil (5%). Kõige kehvem oli seis alles 2013. aastal EL-iga liitunud Horvaatial (60%). Eestis oli lepingutega kaetud ühtekokku 100% protsenti ja välja makstud 95% EL-i poolt eraldatud toetuste mahust. Loe lähemalt

Uuringuga saab tutvuda siin 

Lisainfo:

Juta Saarevet

avaliku sektori nõustamisteenuste juht

tel 667 6819

jsaarevet@kpmg.com

 

KPMG ärinõustajate meeskonnaga on liitunud Juta Saarevet

Alates augustist juhib KPMG avaliku sektori teenusliini Juta Saarevet. Juta on hariduselt jurist, lisaks Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale on Juta lõpetanud ka Tallinna Ülikooli magistriõppe organisatsioonikäitumises ning õppinud TÜ Euroopa Kolledžis ja ajalugu Tartu Ülikoolis.

Juta peamisteks vastutusvaldkondadeks on koostöö riigi ja kohaliku tasandi valitsusasutuste, tervishoiu, hariduse, elamuehituse, riigikaitse, politsei ja taristu organisatsioonidega, samuti erasektori ettevõtete ja heategevusorganisatsioonidega. Loe lähemalt

Lisainfo:

Juta Saarevet

avaliku sektori nõustamisteenuste juht

tel 667 6819

jsaarevet@kpmg.com

 

 

© 2022 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist