Praktilisi nõuandeid rikkumisest teavitamise kanali käivitamiseks

Kutsume osalema ettevõtte ning vaheastme juhte ja töötajaid ning kogu finantssektorit.

KPMG

KPMG koostöös Eesti Kaubandus – Tööstuskojaga kutsub osalema praktilisel veebiseminaril, kus räägime lähemalt, kuidas Euroopa Liidu teavitaja kaitse direktiivi nr (EL) 2019/1937 alusel koostatud Eesti siseriiklik rikkumisest teavitamise (kõnekeeles vilepuhumise) regulatsioon hakkab mõjutama Eesti ettevõtjaid.

Teemat avavad KPMG riskinõustamise valdkonna juht Viljar Alnek ja riskinõustamise konsultant Kärt Blumber, advokaadibüroo KPMG Law partner ning pangandus- ja finantsõiguse valdkonna juht Hetti Lump ning jurist Katri Remmelgas.

§  Webinari kestvus: 1,5h

§  Koolitus toimub otseülekandena veebis

§  Veebiseminaril osalemine on tasuta, vajalik eelregistreerimine

Erasektoris puudutab uus regulatsioon ettevõtteid, kellel on 50 ja rohkem töötajat, v.a Finantsinspektsiooni järelevalve all olevad finantsjärelevalve subjektid, kellele hakkab uus regulatsioon kohalduma olenemata töötajate arvust.

Avalikus sektoris puudutab regulatsioon mh omavalitsusüksuse ametiasutusi või ametiasutuse hallatavat asutust, kus on 50 või rohkem teenistujat või kohalikku omavalitsust, kus elab 10 000 või rohkem elanikku. Teema on oluline eelkõige ettevõtte juhtidele ning vaheastme juhtidele ja töötajatele, kes hakkavad valdkonnaga asutusesiseselt tegelema.

Tänaseks on Eesti siseriiklik rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu koostatud, avaldatud ning 26.01.2022 seisuga ka Riigikogus esimese lugemise läbinud. Seega on õige aeg rääkida üle uute nõuete tõlgendamise ja nende rakendamisega seotud küsimused. Veebiseminaril käsitletakse üldjoontes samu teemasid, mida käsitleti novembris toimunud veebiseminaril, kuid on täiendatud tänaseks teadaoleva lisainformatsiooniga.

Veebiseminaril räägime lähemalt:

• Millised on Riigikogu menetluses oleva rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu konkreetsed nõuded?

• Mida uus regulatsioon reaalsuses ettevõtjatele kaasa tuua võib?

• Miks peaks ettevõtjatele teema korda minema? Mis võib juhtuda, kui teemaga mitte tegeleda?

• Tutvustame regulatsiooni rakendamisega seonduvaid tegevusi, nende mõistlikku järjekorda ning mida on mõistlik teha ja mida mitte.

• Anname ülevaate, milline võib välja näha teavituskanalite ülesehitamine ettevõtte siseselt.

• Jagame KPMG praktilisi kogemusi vihjeliinide ülesehitamisel ja rakendamisel.

informative image