Python programmeerimise algkursus

14-16.12.2020, kell 9:00 - 17:00

KPMG

REGISTREERI END SIIN

PE1 kursuse läbinu:

 • on kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas;
 • oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Püütonis kirjutatud arvutiprogramme;
 • lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid;
 • on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks;
 • tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist;

Kursus on loodud Pythoni Instituudi poolt ja on teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis.

Kursuse korraldaja on BCS Koolitus AS (OpenEGD Akadeemia koolituspartner).

Kursuse läbiviija on Raul Nugis, PCAP sertifitseeritud programmeerija (Püütoni Instituut), akadeemia instruktor.

Programm:

 • Moodul 1: Sissejuhatus programmeerimisse
 • Moodul 2: Andmetüübid ja muutujad, sisendid-väljundid, baastehted
 • Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised ning bitwise tehted
 • Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus
 • Moodul 5: Harjutamine iseõppe korras, õpitu kordamine, challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt
 • (Valikuline): PCEP sertifitseerimiseksam

PS! Soovitame teil koolitusel osaleda enda arvutiga. Andmekaeve projekti (valikuline) jaoks on soovitatav MS Windows 10 personaalarvuti koos piisavate kasutajaõigustega Püütoni ja vajalike moodulite installeerimiseks.

Eelteadmised: Ei ole vaja osata programmeerimist. Ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks ja eksami (valikuline) sooritamiseks.

Õppemeetodid: Loeng, praktiline harjutus, iseseisev töö.

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Hinnas sisaldub: kohvipausid koolituskeskuses ja ühised lõunasöögid.

Koolituse info:

 • Toimumise aeg: 14 - 16.12.2020, kell 09:00 - 17:00
 • Investeering: 990 € + km
 • Päevade arv: 3
 • Tundide arv: 24 ak. tundi
 • Toimumiskoht: BCS Koolitus (Aia 7, Tallinn)

REGISTREERI END SIIN

informative image