KPMG koolitus: Uued IFRS standardid - KPMG | EE
close
Share with your friends

KPMG koolitus: Uued IFRS standardid

KPMG koolitus: Uued IFRS standardid

30 Jaanuar 2018, 9:30AM - 4:15PM, EET

30. jaanuaril kell 9:30-16:15 toimub Nordic Hotel Forumis uusi IFRS standardeid - IFRS  16 "Rendilepingud", IFRS 15 „Müügitulu kliendilepingutest“ ja IFRS 9 „Finantsinstrumendid“ tutvustav koolitus. 

 

Pakume võimalust kõigi kolme standardiga meie väga praktilisel koolitusel lähemalt tutvuda ning olla valmis nende tulekuks. Koolitus on mõeldud kõikidele raamatupidajatele ja finantsjuhtidele, kes on huvitatud uute IFRS standardite mõjust ja kuidas neid praktikas rakendada.

Uued standardid mõjutavad otseselt neid ettevõtteid, kes koostavad raamatupidamisaruandeid IFRS standardite järgi – sealhulgas majandusaastaaruanded ja emaettevõttele saadetavad konsolideerimisaruanded. Kuid mõjutavad ka neid ettevõtteid, kes koostavad aruandeid Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFS) järgi, kuna Raamatupidamise Toimkond on teatanud, et ka EFS-i lisandub võimalus kajastada rendilepinguid sarnaselt IFRS 16-le.

1.jaanuaril 2018 muutusid kohustuslikuks uued standardid IFRS 15 „Müügitulu kliendilepingutest“ ja IFRS 9 „Finantsinstrumendid“ ning 1.jaanuaril 2019 muutub kohustuslikuks IFRS 16 „Rendilepingud“.

Kõik kolm standardit toovad paljudele ettevõtetele kaasa väga olulised muudatused nende igapäevasele raamatupidamisele ja avalikustatavale finantsinformatsioonile. Paljude ettevõtete investorid, kreeditorid ja muud aruande kasutajad ootavad, et ettevõtted avalikustavad oma 2017. majandusaastaaruandes nende kolme standardi mõjud konkreetse ettevõtte jaoks. Samuti peab juba 2018. aasta vahearuannete koostamisel rakendama kahte uut standardit – IFRS 9 ja IFRS 15.

  • IFRS 16 „Rendilepingud“ – muudab oluliselt arvestus-põhimõtteid rentnike jaoks. Rentnikud peavad hakkama pea kõiki rendilepinguid oma bilansis kajastama, sõltumata sellest, kas tegemist on kasutus- või kapitalirendiga. See muutus toob kaasa olulise varade ja kohustuste suurenemise. Samuti avaldab see mõju rentnike kasumiaruandele, vähendades rendi esimestel aastatel kasumit ja suurendades seda viimastel aastatel ning muutes kardinaalselt ettevõtte EBITDA suhtarvu. Et selgitada, kui palju mõjutab uus standard ettevõtte bilanssi ja kasumiaruannet, on vaja teha mitmeid keerulisi raamatupidamislikke hinnanguid – see töö on keerulisem ja aeganõudvam kui esialgu tundub. 
  • IFRS 15 „Müügitulu kliendilepingutest“ – muutuvad müügitulu kajastamise põhimõtted mõjutades vähemal või rohkemal määral kõiki ettevõtteid. Oluline mõju võib tekkida siis, kui ettevõtte müüb ühe tehinguga korraga kaupu ja teenuseid, toodab vastavalt kliendi juhistele varaobjekti, osutab teenust pikema perioodi jooksul, vahendab teise ettevõtte kaupu või teenuseid. Samuti võib olla oluline mõju, kui kliendilepingud sisaldavad tagasiostukohustuse tingimusi, lisagarantiisid, tuleviku sündmustest sõltuvaid tulusid või tuluvähendusi või kliendilepingute sõlmimisel tehakse kulutusi.
  • IFRS 9 „Finantsinstrumendid“ – muutuvad finantsvarade klassifitseerimise ja mõõtmise reeglid. Rakenduvad uued krediidikahjumite kajastamise nõuded, mille järgi tulevikus oodatav kahjum tuleb kajastada juba müügihetkel. Muutuvad oluliselt riskimaandamisarvestuse reeglid. Koolitusel keskendume sellele, kuidas IFRS 9 mõjutab tava-ettevõtteid. Tutvustame lähemalt uusi standardeid, toome näiteid ja lahendame koos ülesandeid, et uued ja esialgu harjumatud standardid paremini kinnistuksid.

Koolituse lektorid on KPMG vandeaudiitorid Siim Kannistu, Priit Heinaste ja Kristi Randmäe, kellel on uute standardite rakendamisega raamatupidamises praktilised kogemused ja kes on uute standardite rakendamise teemal koolitanud juba mitmeid kliente. 

Koolituse soodushind kuni 15. jaanuarini 190 eurot+KM (tavahind 219 eurot+KM), hinnas sisalduvad lõuna- ja kohvipausid ning koolitusmaterjalid. 

Registreerimine ja lisainfo: Merilin Tamme mtamme@kpmg.com, tel: 6676 800.

 

Kontaktandmed

IFRS koolitus

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

Küsi pakkumist