Jaan Vahtre

Küberturvalisuse spetsialist

KPMG Baltics OÜ

Jaan liitus KPMG-ga 2018. aastal. Enne KPMG-ga liitumist, töötas Jaan ettevõttes Datafox OÜ (2016-2018), küberkaitse ja võrgulahenduste peaspetsialisti ja teenuste projektijuhina. Jaani peamisteks ülesanneteks olid võrgu- ja küberkaitseprojektide arhitektuuri disain, teostus ja tehniline projektijuhtimine. Ühtlasi oli tema roll viia läbi ka võrgu – ja turvaauditeid ning erinevate võrgu ja turvalahenduste toodete testimine. Enne liitumist Datafoxiga, töötas Jaan ka ettevõttes Unitcom Eesti OÜ (2011-2016) süsteemi ja võrguadministraatorina, ärilahenduste spetsialistina, ning hilisemas etapis ka IT hooldusmeeskonna juhina. Jaani peamisteks ülesanneteks olid erinevate klientide IT infrastruktuuride hooldamine ja arendamine, arendusprojektide koostamine ja tehniline teostamine, ning IT hooldusmeeskonna töö juhtimine. Igapäevatöö käigus sai Jaanile üha selgemaks, millist väljakutset kujutab endas süsteemide kaitsmine ning küberturvalisus. See viis Jaani TTÜ ja Tartu ülikooli küberkaitse erialale, mille ta lõpetas cum laude.

Haridus ja kvalifikatsioon
  • Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühisõppekava, magister cum laude, küberkaitse, 2016

  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž, rakenduskõrgharidus, IT süsteemide administreerimine, 2012

Kehtivad sertifikaadid
  • CISSP

  • MTCNA – Mikrotik Certified Network Associate

  • Sophos Certified Engineer

  • Hands-on hacking Essentials training