Margus Olesk

Margus Olesk

Raamatupidamisnõustamine

KPMG Baltics OÜ

Margus liitus KPMG-ga 2015. aastal. Margus on osalenud mitmetel rahvusvahelistel auditi- ja majandusarvestusalastel koolitustel. Margusel on kõrgetasemelised teadmised rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) riskimaandamisarvestuse erireeglitest ja riskimaandamisinstrumentide kajastamise põhimõtetest (hedge accounting), sealhulgas tunneb erinevaid vedelkütuse hinna ja valuutakursi muutuse rahavoogude riski maandamise ning riskimaandamise efektiivsuse hindamise mudeleid. Margusel on kogemus ka rahavoo riskimaandamiseks soetatud intressivahetuslepingute tuletisinstrumentide auditeerimisel. Margus omab laialdast kogemust riskimaandamisarvestuse erireeglite rakendamisel, muuhulgas on ta auditeerinud Eesti suurima põlevkiviõli tootja Viru Keemia Grupi vedelkütuste tuletisinstrumentide lepingute riskimaandamisarvestuse arvestuspõhimõtteid.

Trükised
Lae rohkem
Connections
Lae rohkem