close
Share with your friends
Ksenia Kravtšenko

Ksenia Kravtšenko

Vandeadvokaat. Vaidluste lahendamise praksise juht.

Advokaadibüroo KPMG Law

Peamised praktiseerimisvaldkonnad

Kohtuvaidluste lahendamine ja vaidluste osakonna juhtimine. Pangandus-, finants- ja kindlustusõigus, äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaõigus, ärilepingud

Märkimisväärsed saavutused

Ksenia on väga kogenud menetlus- ja kohtuadvokaat. Ta omab pikaajalist kogemust äriühinguõiguses, sealhulgas ühinemiste ja ülevõtmistehingute (M&A) nõustamisel ja sellega seotud vaidlustes, kinnisvaratehingutes ja muudes tsiviilõiguse valdkondades. Ta on osalenud võlausaldajate ja võlgnike esindajana ja pankrotitoimkonna liikmena mitmes suuremahulises pankrotimenetluses, samuti nõustanud kliente mitmes märkimisväärses likvideerimis- ja saneerimismenetluses. Muu hulgas osales Ksenia edukalt pankroti-, likvideerimis- ja saneerimismenetlusega seotud ja nendest tulenenud kohtuvaidlustes ja kriminaalmenetlustes. Ksenia on nõustanud ja kohtus esindanud mitmeid finantseerimisasutusi. Kohtuvaidlustes on Ksenia edukalt esindanud nii pankasid kui ka pangaga vaielnud eraisikuid ning saavutanud põhimõttelise tähtsusega kohtulahendeid seni reguleerimata valdkondades ja/või muutes väljakujunenud kohtupraktikat.

Töökogemus

Enne Advokaadibürooga KPMG Law liitumist töötas Ksenia mainekas äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroos Sirel & Partnerid, kus ta alustas juristina pärast ülikooli lõpetamist ja omandas vandeadvokaadi kutsekvalifikatsiooni (2005-2010). Aastatel 2010-2014 oli Ksenia Advokaadibüroo Vares ja Partnerid vandeadvokaat ja partner, hiljem tegeles ta advokaadibüroo likvideerimisega. Alates 2014.a kuni 2018.a tegutses Ksenia Advokaadibüroos Turnstone (enne ühinemist Advokaadibüroo Mullari & Koch), kus ta oli kohtuvaidluste ja äriühingu- ja lepinguõiguse töögruppide aktiivne liige.

Haridus ja kvalifikatsioon
  • Moskva Riiklik Ülikool (magistriga võrdsustatud kraad õigusteaduses, cum laude)

  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad psühholoogias)

  • Tartu Ülikooli (magistrikraad omandamisel psühholoogias)

Liikmelisus
  • Eesti Advokatuuri liige alates 2006, vandeadvokaat alates 2009.

  • Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige (alates 30.10.2018) ning üldise vastavuse / riskihindamise / kohtuekspertiisi töörühma kaasjuhataja.

Trükised
Lae rohkem
Connections
Lae rohkem