close
Share with your friends
Kadri Kasepalu

Kadri Kasepalu

Advokaat

KPMG Baltics OÜ

Peamised praktiseerimisvaldkonnad

Äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaõigus, ärilepingud

Praegune ja varasem töökogemus

Igapäevatöös keskendub Kadri enamasti äriühingute ning lepinguõigusega seotud nõustamisele ja tegeleb peamiselt M&A tehingute ettevalmistamise, juriidiliste analüüside koostamise, lepingute koostamise ning korporatiivsete muudatuste ettevalmistamisega. Oma magistritöös analüüsis Kadri, millised on Eesti õigusest tulenevad vähemusosanike võimalused enamusosaniku positsiooni kuritarvitamise korral osaühingust väljumiseks, keskendudes eelkõige küsimusele, kuidas tuleks määrata kindlaks väljuvale vähemusosanikule tasumisele kuuluv hüvitis.

Töökogemus

Enne liitumist Advokaadibürooga KPMG Law töötas Kadri advokaadibüroos COBALT ning tegeles eelkõige erinevate kinnisvaraga seonduvate küsimustega, abistades sh advokaate kinnisvaratehingute ettevalmistamisel, õiguslike auditite ja tehinguga seonduvate dokumentide koostamisel ja vastaspoole poolt esitatud materjalide analüüsil, üürilepingute koostamisel, läbivaatamisel ja nendest tulenevate vaidluste lahendamisel, samuti ka maakasutust puudutavates küsimustes, sh erinevate kinnisasjade koormatiste seadmisel. Lisaks on Kadril nõustamiskogemusi erinevate energia-, transpordi- ning keskkonnaõigusega seotud õigusküsimuste lahendamisel.

Haridus ja kvalifikatsioon
  • Tartu Ülikool (magistrikraad cum laude õigusteaduses)

Liikmelisus
  • Eesti Advokatuur

Trükised
Lae rohkem
Connections
Lae rohkem